Langattomiin parempaa energiatehokkuutta – vauhdista säästämättä

Langattomat tietoliikenneverkkojen energiankulutus on kasvanut jo kestävän kehityksen rajat ylittävällä tavalla, joten nyt pyritään uusia löytämään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Torstaina aiheesta väittelee Oulussa diplomi-insinööri Kien-Giang Nguyen.

Tietoliikennejärjestelmien energiatehokkuudesta on tullut keskeinen suunnittelukriteeri uusissa langattomissa ratkaisuissa. Siinä perinteisen datanopeuden sijaan suorituskyvyn indikaattorina on käytetty energiatehokkuus mittaa informaation määrään suhteessa energiayksikköön.

Väitöskirjassa on kehitetty lähetysstrategioita langattoman tietoliikennejärjestelmän energiatehokkuuden optimoimiseksi. Ehdotetut menetelmät antavat hyvän suorituskyvyn verrattuna olemassa oleviin tekniikoihin.

Energiatehokkuuden lisäksi ehdotetut menetelmät tarjoavat matalan kompleksisuuden ja ovat siksi houkuttelevia myös käytännön implementaation kannalta. Siksi uudet moniantenniteknologiat tarjoavat mahdollisuuden optimoida järjestelmää myös energiatehokkuuden näkökulmasta.

Lisää: Väitöskirja (LINKKI, pdf)

TAUSTAA: Monet nykyiset moniantennitekniikat vaativat toimiakseen suuren määrän energiaa kuluttavia tietoliikennepiirejä. Ne tarjoavat suuren datanopeudet ja ovat siksi yksi keskeisimpiä teknologioita sekä nykyisissä neljännen (4G) ja viidennen sukupolven (5G) että tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmissä.

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta