Kiinteät investoinnit kasvuun – tutkimus vahvistuu

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteiden investointien arvioidaan nousevan kuluvana vuonna 4,1 miljardiin euroon, mikä on 9,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tutkimuspanostukset kasvoivat jo viime vuonna ja kehitys jatkuu edelleen tänä vuonna.

Hieman alle kaksi kolmasosaa vuodelle 2019 suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja. Silti taso on edelleen varsin matalalla, joka huolestuttaa työnantajajärjestöä.

”Nopeaa kasvua teollisuuden investoinneissa ei ole näköpiirissä”, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen toteaa.

Teollisuuden investointiaste eli investointien suhde jalostusarvoon olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna vajaat 18 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna investointiaste nousisi hieman mutta taso jäisi silti muuhun Länsi-Eurooppaan nähden matalaksi.

Esimerkiksi elektroniikka- ja sähköteollisuuden kiinteiden investointien arvo oli toissa vuonna 397 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 investoinnit laskivat aavistuksen ja tänä vuonna panostusten odotetaan olevan viimevuotisella, vajaan 390 miljoonan euron tasolla

Sen sijaan tutkimus- ja kehitysinvestointien arvioidaan nousevan teollisuudessa tänä vuonna noin 2,5 miljardiin euroon. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kääntyivät tiedustelun mukaan viime vuonna hienoiseen nousuun ja kasvu vahvistuisi kuluvana vuonna.

”Talouden uudistumisen näkökulmasta T&K-investointien kehitys on aivan olennaista’’, sanoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen. Hänen mukaansa, pitkällä aikavälillä alan talouskasvu lepää tuottavuuden kasvun varassa ja näitä edellytyksiä luodaan hänen mukaansa parhaiten T&K-investoinneilla-

Keväällä 2019 tehtyyn tiedusteluun vastasi hieman yli 300 yritystä, jotka työllistivät Suomessa lähes 150 000 työntekijää.

Lisää: EK:n investointitiedustelu 6/2019 (LINKKI,pdf)

Kuva: Murata laajentaa anturituotantoa Vantaalla.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2019/