Kelluva ydinvoimala pääsi kohteeseen

Venäläisen Rosatomin kelluva ydinvoimalaitos kiinnittyy pian verkkoon kytkemistä varten Åevekin Tšukotkassa, Venäjän Kaukoidässä. Laitos aloittaa sähköntuotannon Rosatomin mukaan vuoden loppuun mennessä. Murmanskista laitos matkasi 4 700 kilometrin matkan kohteeseen. Tulossa on myös jo uusi vientiin tähtäävä versio.

Akademik Lomonosovista -nimeä kantavasta voimalasta tulee Rosatomin mukaan maailman ensimmäinen pienikokoinen modulaarinen SMR-ydinvoimala ja prototyyppi luotettavan ja vähähiilisen energian tuotantoon syrjäisillä seuduilla.

Akademik Lomonosov on pilottiprojekti tulevaisuuden kelluvien ydinvoimaloiden laivueelle ja maan päälle asennettaville pienille, modulaarisille reaktoreille, joita Venäjällä suunnitellaan. Voimalaitoksen lopullinen hinta paljastetaan vasta projektin päätyttyä, mutta Rosatomin mukaan teknologia on erittäin kilpailukykyistä.

”Kun aloitamme pienten reaktoreiden sarjatuotannon, SMR-teknologiaan perustuvilla voimalaitoksilla voidaan hyvinkin tuottaa sähköä edullisemmin kuin dieselillä’’, vakuuttaa venäläisen Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev.

Kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov sisältää kaksi KLT-40C-reaktoria (molempien kapasiteetti on 35 MW), jotka ovat samankaltaisia kuin jäänmurtajilla käytettävät reaktorit. Laitos voi toimia keskeytyksettä kolmesta viiteen vuotta ilman polttoaineen vaihtoa pienentäen siten merkittävästi sähköntuotannon kustannuksia.

Rosatom työskentelee jo toisen sukupolven kelluvan ydinvoimalan, ns. optimoidun kelluvan voimalaitoksen parissa. Siitä tehdään sarjavalmisteinen ja vientiin suunnattu versio. Kiinnostusta on ollut Rosatomin mukaan Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Kuva: Akademik Lomonosov lähdössä Murmanskista.