3D-tulostus sopii arktisiin olosuhteisiin

oulun yliopisto

Suomessa lähdetään kehittämään arktiseen olosuhteisiin soveltuvia metallin 3D-tulostustekniikoita. Neljän eri maan yhteishankkeessa ovat mukana Suomesta Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) –tutkimusryhmä ja Filtra Group.

Metallien 3D-tulostus on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava tuotantotekniikan alue. Sen omaksuminen pohjoisten alueiden valmistavassa teollisuudessa on ollut selvästi hitaampaa kuin muualla.

Kehitettävien menetelmien avulla voidaan avata Arktisella alueella toimivien teollisuusyritysten osaamista ja liiketoimintaa metallien 3D-tulostamisen avulla. Alkavan ”From Idea to Printing of Metal Products (I2P) -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen metallialan yritysten tietoisuutta ja osaamista metalliosien 3D-tulostamisesta.

Hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan toteuttajaa Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä. Lapin Liitto on myöntänyt hankkeelle runsaan miljoonan euron rahoituksen. Koordinaattorina toimii Luulajan teknillinen yliopisto, jonne on tarkoitus hankkia pohjoisen alueen toinen metallien 3D-tulostin. Nyt ainoa metallien 3D.tulostin on FMT-ryhmän käytössä Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmällä on uuden käynnistyvän projektin lisäksi, kolme muutakin metallien 3D-tulostukseen keskittyvää hanketta Alkava I2P –hanke on osa Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 –ohjelmaa, josta rahoitetaan EU:n ulkorajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä. Kolarctic CBC ohjelman hallinnoinnista vastaa Lapin Liitto.

Lisää: Oulun yliopiston tulevaisuuden tuotantoteknologiat -ryhmä (LINKKI)

Kuvituskuva: Oulun yliopisto / FMT