Innovaation kaupallistaminen vaikeaa?

Patenttiyritys Kolster on selvittänyt Taloustutkimuksen avustamana, miksi uusien innovaatioiden kaupallistaminen takkuaa Suomessa. Selvityksen mukaan vain kahdeksan prosenttia osallistuneista ilmoitti osaavan kaupallistaa innovaatioita.

Kaupallistamisen heikko osaaminen voi tulevaisuudessa olla merkittävä menestyksen tulppa suomalaisyrityksille.

Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo.

”Kun yritys rakastuu uuteen keksintöön, laitteeseen, palveluun tai tuotteeseen, unohdetaan usein miettiä, miten siitä voisi saada kaiken kaupallisen hyödyn irti. Ei nähdä arvonluontimahdollisuuksia, vaan jätetään tuotekehitysprosessin monet vaiheet hyödyntämättä”, sanoo suomalaisen patetointiyritys Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo.

Hyvin suojatun tuotteen todellinen arvo kasvaa, kun se tai sen osat ovat markkinoiden käytettävissä.  ”Sijoittamalla miljoonan tuotekehitykseen, voi saada 15 miljoonaa takaisin, jos miettii tarkasti kaikki kaupallistamismahdollisuudet.” Helosuon sanoo.

Hänen mukaansa hyödyntämällä IPR:ää (Intellectual Property Rights, aineettoman omaisuuden oikeudet) nykyistä tehokkaammin, yritykset voisivat saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä.

Silti yrityspäättäjät eivät tunne innovaatioasioita kovinkaan syvällisesti.   Vastaajat näkevät oman yrityksensä johtoryhmässä olevan vain kohtalaista IPR-patentoinnin osaamista ja vain alle neljäsosalla yrityksistä on IPR-strategia.

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että innovaatiotoimintaa pitää oman yrityksensä kannalta tärkeänä 78 prosenttia yrityspäättäjistä. 41 prosentin mielestä Suomi tarjoaa parhaan toimintaympäristön tuotekehitykselle – seuraavina tulevat Yhdysvallat, Saksa, Ruotsi ja Kiina.

Tutkimuksessa vastaajat mainitsivat innovaatioihin liittyvinä suurimpina uhkina kustannukset, tuotekopioinnin ja kovenevan kilpailun.  Taloustutkimus haastatteli Kolsterin tutkimusta varten touko–kesäkuussa 200 yrityspäättäjää Suomessa.

Kuvituskuva: Shutterstock.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2019/