Junien kunnonvalvontaan etäratkaisu

Suomalaiseen raidekaluston kunnossapitoon on tulossa iso harppaus. Eke-Elektroniikka toimittaa yhteistyössä VR:n FleeCare-kanssa yhtiölle etävalvottavan ratkaisun, joka perustuu vetureihin asennettaviin mittausantureihin sekä uusimpiin analyysi- ja optimointimenetelmiin.

Ratkaisun perustana toimii VR kunnossapitoyhtiö

Junan teliosuus. Kuvaaja Atte Mäläskä/VR

FleetCaren osaaminen raidekalustosta ja kaluston kunnossapidon optimoinnista sekä EKE-Elektroniikan kokemus raidekaluston tiedonsiirtojärjestelmistä ja etäkunnonvalvonnasta.

Raidekaluston dataohjattu kunnossapito tarkoittaa merkittävien kustannussäästöjen lisäksi parempaa turvallisuutta ja kaluston käytettävyyttä.

”Uuden menetelmän avulla tähdätään noin 10-15 prosentin säästöihin”, VR FleetCaren digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Alanko uskoo.

Ratkaisussa hyödynnetään EKE:n etämonitorointijärjestelmää sekä EKE:n alkuvuodesta 2019 ostaman englantilaisen Humaware -yhtiön data-analytiikkaa.

Tavoitteena on kehittää kokonaisjärjestelmä, jonka avulla saadaan telien huoltotarvetta ennustavaa dataa anturitekniikkaa, pilvipalvelua ja reunalaskentaa hyödyntämällä. Tekninen ratkaisu on maailman mittakaavassakin varsin moderni.

’’SmartVision -ohjelmisto ja anturitekniikan osaaminen yhdistettynä tytäryhtiömme Humawaren analytiikkaan tekee meistä edelläkävijöitä telien kunnonvalvonnassa”, vakuuttaa EKE-Elektroniikan digitaalisten palveluiden johtaja Karl Lönngren.

Antureita ja tiedonsiirtojärjestelmiä aletaan asentaa VR Groupin vetureihin ja sähköjuniin tämän vuoden aikana. Kehitystyön tuloksia on odotetavissa laajemmin ensi vuoden puolella.

Kuva: VR