Eurooppa vasta virittelee digituotantoa

Euroopassa vasta kolmannes valmistajista hyödyntää tehdastuotannossaan analytiikan mahdollisuuksia päätöksenteossaan, arvioidaan IT-yritys Fujitsun teettämässä selvityksessä. Monet valmistajat ovat  vasta digitalisaation alussa eivätkä hyödynnä vielä täysimittaisesti älykästä tuotantotekniikkaa.  Mukana selvityksessä oli Suomen lisäksi seitsemän muuta Euroopan maata.

Monet nykytekniikat aina tavaroiden internetistä ja pilvitietojenkäsittelystä tekoälyyn voisivat parantaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Ne voisivat mahdollistaa esimerkiksi tuotteiden massaräätälöinnin tai lyhentämällä laitteiden seisokkeja ennakoivalla ylläpidolla.

“Digitaalinen vallankumous kyllä tekee tuloaan, mutta sen alkamista jarruttavat kustannukset, monimutkaisuus sekä kykenemättömyys analysoida dataa”, sanoo teknologiajohtaja Jouko Koskinen, joka työskentelee Fujitsu Finland Oy:n teollisuusyksikössä.

Vaikka älykkään tuotantoteknologian käyttöönotto on edennyt hitaasti, valmistava teollisuus tunnistaa sen mahdollisuudet.

Melkein kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) vastanneista euroyrityksistä aikookin lisätä investointejaan uuteen, usein analytiikkaan perustuvaan teknologiaan seuraavien kolmen vuoden aikana.  Älykkäät tuotantohankkeet ovat silti vasta aluillaan. 37 prosenttia niistä on suunnitteluvaiheessa, 36 prosenttia pilottivaiheessa ja vasta 19 prosenttia on käytössä.

Fujitsu odottaa älykkäiden tuotantototeutusten määrän kasvavan nopeasti, koska useimmille yrityksille älytehdashankkeet ovat strateginen tavoite. 62 prosenttia vastaajista asettaa niiden tärkeyden välille 7–9/10.

Tekniset ratkaisut ovat kuitenkin monimutkaisia, joten valtaosa toteutuksista on vasta alussa. Tällä hetkellä selvityksen mukaan vain kahdeksan prosenttia yrityksistä pitää omia älykkäitä tuotantoratkaisujaan edistyneinä.

Kyselyn mukaan suurimmat haasteet älykkään tuotannon käyttöönotossa ovat ostokustannukset (58 prosenttia), hankeperustelun laatiminen (48 prosenttia), osaavan henkilökunnan puute (47 prosenttia) ja datan analysoimisen vaikeus (43 prosenttia). Näiden ratkaisemiseksi ensimmäiset käyttöönottajat työskentelevät ohjelmistoyritysten (92 prosenttia) ja it-palveluntarjoajien kanssa (90 prosenttia).

TAUSTAA: Fujitsun tilaamaa selvitystä varten PAC haastatteli eurooppalaisia it- ja tuotantoteknologiapäättäjiä 204:stä valmistavaan teollisuuteen lukeutuvasta yrityksestä, joissa on yli 500 työntekijää ja joilla on vähintään joitakin älytehdashankkeita käynnissä. Haastattelut tehtiin touko–kesäkuussa 2019. Haastateltavat olivat Suomen lisäksi Espanjasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta sekä Ruotsista ja Tanskasta.

Lisää: Smart Factory -raportti, Fujitsi/PAC 2019  (LINKKI, pdf)

Kuva: Fujitsun Smart Factory -raportista