Pelkkä IoT ei riitä ratkaisuksi – tekoäly tarpeen

Tekoälyä ja esineiden Internetiä yhdistävätg organisaatiot pärjäävät IDC:n tekemän selvityksen mukaan pelkästään IoT:tä käyttäviä selvästi paremmin. Selvityksen tilaajina olivat tietotekniikan SAS ja piiritekniikan Intel. Mukana oli kaikkiaan 450 alan päättäjää maailmanlaajuisesti.

Kyselytutkimuksen mukaan tekoälyä ja IoT:tä yhdistävät yritykset suoriutuvat monin eri mittarein paremmin kuin organisaatiot, joissa luotetaan vain jompaankumpaan teknologiaan.

Selvityksen mukaan yritykset saavat todennäköisemmin enemmän hyötyä IoT-projekteistaan, kun ne investoivat myös tekoälyyn. Esimerkiksi 90 prosenttia IoT-toiminnoissaan voimakkaasti tekoälyä hyödyntävistä yrityksistä raportoi, että ne olivat ylittäneet laadulliset tavoitteensa.

Yhdessä IoT:n kanssa hyödyntävät yritykset olivat selvästi muita kilpailukykyisempiä ja saavuttivat monilla mittareilla kaksinumeroisesti parempia tuloksia muun muassa työntekijän tuottavuudessa, innovaatiokyvyssä ja kustannustehokkuudessa.

“Tulokset osoittavat, että IoT:n kanssa työskentelevillä yrityksillä on selkeä ymmärrys siitä, että todelliseen arvon lisäämiseen datan pohjalta tarvitaan sekä tekoälyä että analytiikkaa,” SASin operatiivinen johtaja Oliver Schabenberger kertoo.

Hänen mukaansa ’’voisikin todeta, että IoT-toiminnot ovat oikeastaan AIoT-toimintoja’’. Ja AIoT-nimellä viitaan tekoälyavusteiseen päätöksentekoon, jossa hyödynnetään IoT-antureita, järjestelmä- tai tuotedataa. AI-osuuteen sisältyvät puolestaan syvä- ja koneoppiminen, luonnollinen kielen prosessointi, äänitunnistus ja kuva-analyysi.

Vastaajista 34 prosenttia kertoo, että liikevaihdon kasvattaminen on päätavoitteena AIoT:n hyödyntämisessä. Seuraavaksi tärkeimmät tavoitteet ovat innovaatiokyvyn parantaminen (17,5 %), uusien digitaalisten palvelujen tarjoaminen asiakkaille (14,3 %) ja operatiivisten kustannusten laskeminen (11,1 %)

”Kun anturidaraa saadaan kerättyä nopeammin ja sitä yhdistetään tekoälyyn voi organisaatio hyödyntää tietoa yhä enemmän päivittäisessä päätöksenteossaan. Sen ansiosta voidaan nopeammin tunnistaa ja korjata operatiivisia ongelmia”, kertoo IDC:llä älykkäästä prosessien automatisoinnista vastaava johtaja Maureen Fleming kertoo.

Valmistava teollisuus hyödyntää jo AIoT-ratkaisuja. ”AI täydentää IoT-ympäristön, jossa IoT kerää tai luo dataa ja AI auttaa automatisoimaan tärkeitä valintoja ja päätöksiä datan pohjalta”, sanoo Intel Americasin johtava data-analyytikko Melvin Greer.

Deloittella IoT-toimintoja johtava Andy Daecher muistuttaa, että tekoäly ja IoT tulisivat olla ylimmän johdon agendalla.”Toimitusjohtajan tulisi jatkuvasti muistuttaa, että näissä asioissa pitää päästä eteenpäin. Tekoäly ja IoT ovat osa yrityksen liiketoimintaa, eivätkä vain pelkkää teknologiaa, Daecher tiivistää.

Kuvituskuva: Shutterstock