Tampere sai älypylväspilotin pystyyn

Tampereen Hiedanrannan kaupunginosassa pilotoidaan älypylvästä, joka voisi toimia perustana tulvaisuuden älykaupungin toiminnoille. Uuden älypylväsprojektin takana ovat Orbis teleoperaattori DNA:n ja laitevalmistaja Tehometin kanssa.  Aiemmin älypylväitä on asennettu jo Espooseen Nokian LuxTurrim5G-hankkeessa.

Uudenlainen älypylväs toimii erilaisten laitteiden ja anturien alustana sekä tuo palveluita kaupunkilaisten ja yritysten saataville. Siihen voidaan sulauttaa runsaasti uusinta tekniikka mahdollisimman huomaamattomasti ja suojataan ilkivallalta. Ensimmäinen älypylväs nostettiin paikoilleen  Hiedanrannassa maanantaina 11.11.2019.

Pylvään suunnittelusta ja valmistuksesta vastanneen Tehometin Sami Huuskosen mukaan kokonaisuuden ulkonäköön täytyy panostaa. ’’Koska pilotin pylväässä yhdistyi valaisinten lisäksi muuta laitteistoa, suunnitteluun tarvittiin aikaa, jotta kaikki osat saatiin istumaan kokonaisuuteen toivotusti’’, Huuskonen sanoo.

Tampereen Hiedanrannan pilottipylväässä on mobiiliverkon tukiaseman ja ohjattavien ledivalojen lisäksi valvontakamera, USB-latauspiste ja levähdyspenkki.  Orbis vastasi pilottihankkeen vetämisen lisäksi pylvääseen integroiduista tiedonsiirron ja sähkönsyötön kaapelointi- ja kytkentäratkaisuista.

”Hiedanrantaan rakennettiin ensimmäinen tuotekehitysversio puistoympäristöön sopivasta älypylväästä’’. kertoo hankkeen vetäjänä toimiva Anu Peussa Orbis Oy:stä.

Älypylväs asennusympäristönä sekä sen eri laitteiden rajapinnat tarjosivat runsaasti kehitettävää. Suurimman haasteen asetti rajoitettu tila pylvään sisällä.

Teleoperaattori DNA Oyj:ltä älypylväs-hankkeeseen osallistui teknisenä asiantuntijana Tero Seppälä. Hän näkee älypylväissä potentiaalia. Seppälä toimi  myös tukena ja antoi tietoja muun muassa mobiiliverkon laitteiden fyysisestä koosta ja tehontarpeesta sekä 5G-teknologian kehityssuunnista.

Hiedanrannasta tavoitellaan houkuttelevaa kaupunginosaa asukkaille ja siellä toimiville yrityksille. Innovaatioiden Hiedanranta toimii kehittämisympäristönä ja yhteistyön alustana älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen hankkeille ja kokeiluille.

”Kaupunki haluaa olla mahdollistajana eri tyyppisten ratkaisujen kokeiluille”, kertoo älykaupunkiympäristön rakentamisesta Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Heikkilä.

Orbis ja Tehomet jatkavat ovat rakentamassa myös uusia pilottiratkaisuja Espooseen Nokian vetämässä LuxTurrim5G+ -jatkohankkeessa. Tavoitteena on tuotteistaa älypylväskonsepti erilaisiin kaupunkiympäristöihin sopivaksi modulaariseksi tuoteperheeksi.

Lisää:  LuxTurrim5G/5G+ (LINKKI), Tampereen Hietarannann innovaatioprojekti (LINKKI) ja kaikki aiemmat älypylväitä käsitelleet uutiset (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä.