Hoivarobotti otettiin positiivisesti vastaan

Kustaankartanon palvelukeskuksessa Helsingissä testattiin syyskuussa muistisairaiden yksikössä uudenlaista suomalaisella navigointitekniikalla varustettua hoivarobottia. Näyttöruudullinen robottiin suhtauduttiin positiivisesti ja sen toiminta koettiin luontevaksi osaksi hoitokodin arkea. Mukana olivat Suomesta Forum Virium Helsinki ja navigaatioalustan kehittänyt GIM Robotics.

Kokeilun tavoitteena oli varmistua siitä, että kehitettävä hoivarobotti vastaa asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin. Social and Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava sosiaalinen hoivarobotti.

Uudenlaista hoivarobottia testattiin Helsingin Kustaankartanon palvelukeskuksessa, joka on ollut monelta osin edelläkävijä uusien hoitoteknologioiden kokeilussa ja käyttöönotossa. Hoitorobotti Saraa testasi yhteensä 18 Kustaankartanon asukasta neljän viikon ajan.

Testatussa Sara-robotissa on älykäs liikenavigaatio ja se kykeni jopa yksinkertaisiin keskusteluihin. Robotilla oli myös valmius avustaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi lääkejakelussa.

Robottiin on luotu myös erilaisia sosiaalisia sisältöjä, joita pääsi selaamaan sen rinnan korkeudella olevan kosketusnäytön välityksellä.

Suosituin ajanviete oli musiikkia ja valokuvia yhdistävä Hilda-sovellus, jonka lisäksi asukkaat viihtyivät kuunnelmien, valokuva-albumin ja muistipelin parissa.

Monet asiakkaat kokeilivat myös käsi- ja jalkajumppaa, jotka oli räätälöity nimenomaan Kustaankartanon asukkaille sopiviksi.

”On ollut hienoa nähdä, miten robotiikka voi aidosti tuoda iloa ikäihmisten arkeen ja samalla helpottaa hoitajien työtä”, summaa projektipäällikkö Anne-Mari Sandell Forum Virium Helsingistä testijakson tulokset.

Hoitohenkilökuntaa haastateltiin testijakson päätteeksi palautteen ja jatkokehitysideoiden keräämiseksi

Lokakuussa Sara matkusti jo takaisin Hollantiin, jossa toteutettiin vastaava kokeilu tuetun asumisen yksikössä. Molempien kokeilujen palautteen pohjalta hollantilainen startup-yritys jatkokehittää hoivarobottia ja tuo sen markkinoille vuoden 2020 aikana.

Uudenlaista hoivarobottia on kehitetty valtaosin EIT Digital -rahoituksella yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Helsingin pilotista vastaava Forum Virium Helsinki ja navigaatioalustan kehittänyt GIM Robotics. Projektia koordinoi hollantilainen Bright Cape Holding ja Berliinin tekninen yliopisto vastaa sosiaalisten algoritmien kehittämisestä.

Lisää: Video Sara-hoivarobotista (LINKKI)