Ohjelmistoalasta uusi toimialaraportti – työvoiman saanti edelleen ongelmana

Ohjelmistoalan kasvu jatkuu Suomessa, mutta osaavan työvoiman saatavuus uhkana, kerrotaan uudessa Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportissa. Alan kasvu perustuu kansainvälistymisen lisäksi teknologian nopeaan kehittymiseen sekä digitalisaation käyttöönottoon. Vain osaajien puute rajoittaa kovinta kasvua.

Suomalaisen ohjelmistoalan kasvu ja kehittyminen on ollut voimakasta 2010-luvulla.  Liikevaihto vuonna 2018 oli yli yhdeksän miljardia euroa. Ala työllisti vuosi sitten yli 53 000 henkilöä yhteensä lähes 7 000 yrityksessä.

Reilu puolet suomalaisista ohjelmistoalan liikevaihdosta syntyy yrityksissä, jotka kuuluvat ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus -alatoimiluokkaan. Toiseksi suurin alatoimiluokka on atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi. Ohjelmistoalan yritykset ovat kokoluokaltaan pääosin pieniä ja keskisuuria.

Aiemmissa toimialaraporteissa ei ole tarkasteltu toimialan vientiä. Erilaisten tietokantojen perusteella raportissa arvioidaan. että viennin määrän oli vuonna 2018 reilu kolmannes yhdeksän miljardin euron myynnin määrästä.

Vuosina 2015–2018 arvioitu vientimäärä on kasvanut laajasti toimialalla pois lukien kahden painoarvoltaan suurimman toimijan tiedot. Erityisesti vienti on kasvanut pienissä yrityksissä ja yrityksissä, joiden myynti oli kokoluokaltaan alle miljoona euroa.

Ohjelmistoala on paljolti keskittynyt Uudellemaalle ja muihin kasvukeskuksiin. Vuoden 2017 tietojen mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsee yli puolet ohjelmistoalan toimipaikoista ja 60 prosenttia henkilöstöstä ja liikevaihtoa syntyi hieman yli 70 prosenttia.

Muita merkittäviä alueellisia ohjelmistoalan keskittymiä on Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen ELY-keskusten alueilla.

Lisää: Ohjelmistopalveluiden toimialaraportti 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock