Ulkomaiset hitec-yritykset investoivat Suomeen

Mitä yhteistä on Googlella, GE Healthcarella, Mitsubishillä ja Mujilla? Ne kuuluvat 244 ulkomaisen yrityksen joukkoon, jotka sijoittivat Suomeen vuonna 2019 kaikkiaan 1,5 miljardia euroa. Business Finlandin Invest in Finland -yksikön mukaan sijoitusten työllistävä vaikutus oli 921 uutta suoraa työpaikkaa Suomeen.

Viime vuonna 37 ulkomaista yritystä investoi Suomeen. Tulos syntyi yli tuhanteen ulkomaiseen yritykseen luodun yhteyden kautta, minkä seurauksena lähes sadan yrityksen johtajisto vieraili Suomessa.

”Suomi houkuttelee investointeja laajalla skaalalla tuulivoimasta biotalouteen. Yhteinen tekijä on maailmanluokan teknologiaosaamisemme älypuhelimien kuvankäsittelystä vakavien sairauksien diagnostiikkaan”, johtaja Antti Aumo Invest in Finland -yksiköstä toteaa.

Koronaviruksen talousvaikutusten minimoimiseksi ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja nyt enemmän kuin koskaan.

Suomen innovaatioympäristö houkuttelee investointeja toimialojen välisiin rajapintoihin. Esimerkiksi japanilainen Mitsubishi Logisnext laajentaa trukkeihin ja sisälogistiikkaan liittyvän automaation ja digitalisaation tuotekehitystä Suomessa.

”Ulkomaisten yritysten jatkoinvestoinnit kertovat luottamuksesta Suomeen toimintaympäristönä. Suurin jatkoinvestointi viime vuonna oli Googlen päätös 1,2 miljardin euron data center laajennuksesta Suomeen”, Aumo kertoo.

Ulkomaisista investoinneista määrällisesti eniten Suomeen investoivat Ruotsi (71 kpl), Iso-Britannia (36) ja Yhdysvallat (27). Investoinnit painottuivat alueellisesti Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen sekä Pirkanmaalle. Eniten investointeja sijoittui ICT-sektorille sekä liike-elämän palveluihin.

”Suomi oli EY:n mukaan suosituin suorien investointien kohdemaa Pohjoismaissa. Vuonna 2018 Suomi keräsi enemmän ulkomaisia investointeja kuin muut Pohjoismaat yhteensä”, Antti Aumo Invest in Finland -yksiköstä kertoo.

TAUSTAA: Vain noin yksi prosentti eli noin 4 400 kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa. Yritykset työllistävät lähes 266 000 henkilöä, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tilastokeskuksen käytössä olevien vuoden 2018 lukujen mukaan yritysten liikevaihto oli 96 miljardia euroa. Toimialoista teollisuus oli merkittävin henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuina.

Ulkomaiset yritykset globaaleine arvoketjuineen ovat ekosysteemien vahvistajina tärkeitä erityisesti Suomen talouden taantumavaiheessa.

Kuvituskuva: Googlen palvelinkeskus Haminassa.