Teollisuus haluaa TKI-lisäverovähennyksen

Teknologiateollisuus kehottaa hallitusta tekemään panostuksia yritysten uudistumis- ja kilpailukykyyn. Nollakasvun tulevaisuuskuvaan ei saa tyytyä. Nyt tarvitaan lisäyksiä kasvua vauhdittaviin tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin sekä TKI-kulujen lisäverovähennysoikeutta.

Suomalaisten teknologiateollisuusyritysten tuotteet ja palvelut tuovat puolet koko Suomen viennistä, joten alan teollisuusliiton olisi lisättävä toimia, jotka tukevat Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja yritysten uudistumista.

’’Teollisuus ja vienti ovat Suomen hyvinvoinnin selkäranka myös jatkossa ja kilpailukyky syntyy TKI-toiminnasta”, toteaa Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan päällikkö Heikki Kuutti Uusitalo. Hänen mukaansa teknologiayritykset rahoittavat 70 prosenttia Suomen koko yksityisen sektorin TKI-toiminnasta eli lähes puolet kaikesta TKI-panostuksesta.

Teknologiateollisuus esittää viennin voimistamiseen, että tutkimus- ja innovaatioinvestointien lisäämisen ohella otettaisiin nopeasti käyttöön valmisteilla oleva T&K-lisäverovähennys ja laajennetaisiin sen käyttö kaikkeen TKI-toimintaan ja koulutukseen. Samalla ehdotetaan, että kolminkertaistettaisiin vielä tänä vuonna Business Finlandin veturiyritysohjelman rahoitus.

Kuvituskuva: Shutterstock