Vastuullisen tekoälyn tutkimukseen Akatemia-rahaa

Suomen Akatemia on myöntänyt 29 miljoonaa euron rahoituksen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen 58 akatemiahankkeelle. Yksi rahoituksen saaneista on Helsingin yliopiston Pekka Mäkelän hanke, jossa tutkitaan tekoälyn vastuullista kehitystä ja käyttöä.

Rahoituksen saaneessa tutkimushankkeessa selvitetään tulevaisuuden robotiikan ja tekoälyn eettisiä riskejä ja vastuukysymyksiä. Siinä keskitytään konkreettiseen, olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa odottavaan teknologiaan ja sen käyttöön.

Tekoälysovellukset ja robotit ovat nopeasti yleistymässä käyttötarkoituksiin, joissa ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Joissakin tilanteissa automatisaatio tekee haitallisten seurausten ennustamisen mahdottomaksi.

Tekoälyn käytön riskejä voidaan yrittää minimoida esimerkiksi rajoittamalla käyttöä eettisin perustein tai tekemällä algoritmeista sellaisia, että ne tunnistavat eettisesti latautuneet tilanteet toiminnassaan.

Mäkelä tutkii hankkeessan, mitä huolenaiheita nykyisiin tekoälysovelluksiin liittyy erityisesti terveydenhuollon alalla ja millaisia konkreettisia tavoitteita tekoälysuunnittelulle tulisi antaa.

Kaikkiaan rahoitusta saaneiden 58 akatemiahankkeista 14 oli konsortiohankkeita ja muodostuivat 74 osahankkeesta. 14 hanketta rahoitettiin nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeille varatusta erityisestä valtuudesta.

Akatemian nyt  jakama rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi rahoituspäätöksissään erityisesti akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

Lisää: Suomen Akatemian rahoituspäätökset ja hankkeiden esittely (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock