Uudet digipalvelut kasvattavat sähkönkäyttöä

Informaatiosektorin sähkönkäyttö kasvoi Suomessa liki 14 prosenttia vuosina 2011‒2017, todetaan tuoreessa Etlan ja Aalto-yliopiston selvityksessä. Sähkönkulutuksen kasvun taustalla on lisääntynyt IP-liikenteen määrä esimerkiksi kiinteän verkon ja mobiilidatan kautta.

Informaatiosektorin energian- ja sähkönkulutus tulee tuoreen tutkimuksen mukaan jatkamaan kasvuaan, ellei alan energiatehokkuus parane kasvun hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Vuonna 2017 koko Suomen sähkönkäytöstä informaatiosektorin sähkönkäyttö kattoi tosin vasta yhden prosentin. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen informaatiosektorin sähkönkäyttö sijoittuu luvulla keskivaiheille. Alan sähkönkäyttö on korkeampaa kuin Ruotsissa tai Norjassa, mutta alhaisempaa kuin Tanskassa.

Sähkönkulutuksessa kuluttajien kasvava mobiilidatan käyttö ei näy pelkästään kuluttajien vaan koko ICT-alan sähkönkäytön kasvuna. Tämä selittyy osittain sillä, että merkittävä osa kuluttajien dataliikenteestä tulee kiinteän verkon IP-liikenteestä. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lisää: Hiekkanen, Kari – Seppälä, Timo – Ylhäinen, Ilkka: Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa, Etla Raportti 104 (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Shutterstock