Lidari valvomaan turvavälejä

Anturivalmistaja Sick tarjoaa korona-aikojen turvavälivalvontaan PeopleCounter- ja DistanceGuard-sovelluksiaan ja 2D- ja 3D-lidar-ratkaisujaan. Niiden avulla  on aiempaa helpompi pitää turvavälit julkisissa ja muissa etäisyyttä edellyttävissä tiloissa. Mukana myös tarkempaa tietoa lidarien käyttöönotosta ja tekniikasta.

Sickin PeopleCounter-sovellus PeopleCounter (PeCo) on SICKin kehittämä anturisovellus (SensorApp), jonka avulla tietoja voidaan käsitellä anonyymisti ja ihmiset voidaan erottaa muista kohteista laajoilla tunnistusalueilla.

Ratkaisu perustuu yrityksen MRS1000 3D LiDAR -anturiin ja mittaustiedot tuotetaan pistepilvenä. Integroitu PeopleCounter-sovellus tunnistaa henkilöt luotettavasti ääriviivojen perusteella. Näin voidaan laskea vain ihmiset ja muut kohteet suljetaan pois.

Sickin MRS1000 on neljä tasoinen keilain, henkilön liikesuunta voidaan määrittää selkeästi ja määritetyn alueen hetkellistä käyttöä voidaan valvoa.

Tallennetut tiedot lähetetään ethernet-viesteinä ja digitaalisina signaaleina henkilöiden maksimimäärän seuraamiseksi. Usean anturin yhdistelmällä voidaan kattaa suuriakin erilaisilla sisääntulo- ja poistumisalueilla varustettuja tiloja, kuten ostoskeskuksia, lentokenttiä tai messuhalleja.

Sickin anturiratkaisut eivät kuitenkaan käsittele henkilökohtaisia tietoja, yritykset voivat olla vakuuttuneita, että hygieniasääntöjen lisäksi noudatetaan myös yksityisyyden suojan edellyttämiä standardeja ja säännöksiä.

Kuva: Kun kahden henkilön välinen etäisyys alittaa määritetyn minimietäisyyden, järjestelmä antaa signaalin. Toteutuksessa voidaan valita, käytetäänkö signaalina valoa, äänimerkkiä vai visuaalista signaalia.

Lisää: Sick (LINKKI) ja MRS1000-tuotteet (LINKKI) sekä Youtube-videot Sickin lidareiden tekniikasta (LINKKI) ja soveltamisesta (LINKKI).