Tietoturvaseteli uudeksi tukimuodoksi

Kyberturvallisuusala esittää valtiolle erityisen tietoturvasetelin jakamista digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi. Sen suuruus voisi olla Kyberala ry:n mukaan 15 000 euroa hakijaorganisaatiota kohden. Investointi parantaisi myös  suomalaisyritysten kilpailukykyä maailmalla.

Suomalainen Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry esittää, että julkinen sektori suuntaa nopealla aikataululla varoja kriittisten tietojärjestelmien turvallisuuden tarkastamiseen ja parantamiseen. Tämä esitetään toteutettavaksi yrityksille, järjestöille, kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille tarjottavan tietoturvasetelin avulla. Seteli voitaisiin rahoittaa suuntaamalla siihen esimerkiksi EU:n elpymisvaroja.

Tietoturvasetelin avulla organisaatiot voisivat hankkia tarkastuksen ja arvion järjestelmiensä tietoturvatasosta kyberturvallisuusalan yrityksiltä sekä ryhtyä parantamaan järjestelmiensä tietoturvaa määrätietoisesti. Tietoturvasetelin suuruus olisi ehdotuksen mukaan 15 000 euroa hakijaorganisaatiota kohden. Tavoitteena voisi olisi ensi vaiheessa saada setelille 1000 organisaation kattavuus.

Tietoturvasetelin käyttöönotto tarkoittaisi kyberalan mukaan 15 miljoonan euron suuruista panostusta suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamiseen. Sillä olisi heidän mukaansa välittömiä, positiivisia vaikutuksia myös kyberturvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen sekä alan työllistämismahdollisuuksiin Suomessa.

Uusi investointi vahvistaisi myös konkreettisesti kansalaisten tietosuojaa, mutta myös Suomen kansainvälistä mainetta tietoturvallisuuden kärkimaana ja suomalaisyritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tietoturvaseteliä voitaisiin hyödyntää

  • Järjestelmien tarkastus- ja arviointityössä
  • Tietoturvan parantamiseen tähtääviin hankintoihin
  • Henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen
  • Harjoittelutoimintaan

TAUSTAA: Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry on kyberturvallisuusalan etujärjestö, joka koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvallisuustuotteita ja -palveluita tarjoavista organisaatioista sekä kumppanuusjäsenistä. Lisää (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock