Suojattu Galileo-satelliittipaikannus käyttöön vuonna 2024

Suomi ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän viranomaisille ja erikoiskäyttöön tarkoitetun suojatun PRS-palvelun. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta teki päätöksen asiasta alkuviikosta.

Suurin osa eurooppalaisen Galileo-satelliittipalvelun tarjonnasta tulee olemaan  kenen tahansa käytettävissä, mutta nyt on kyse suojatusta viranomaisille ja esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkkojen toimintaan liittyvästä Public Regulated Service eli PRS-palvelusta.

Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden rahoittama ja hallinnassa oleva maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. Se on myös maailman ainoa siviilihallinnassa oleva paikannusjärjestelmä, sillä esimerkiksi tarkempaa GPS-paikannusta operoi yhdysvaltain armeija. Myös Kiinalla on oma satelliittipohjainen BeiDou-järjestelmä.

PRS-palvelu on tärkeää myös EU:n kyberturvallisuuden takia. Kun PRS-palvelu on otettu EU:ssa käyttöön vuoden 2024 aikana, palvelu tuottaa EU:n jäsenvaltioille paikannus- ja aikatietoa, joka sietää paremmin salatun sekä vahvan lähetyssignaalin ansiosta tahallista kybervaikuttamista että tahattomia häiriöitä.

Kuva: Shutterstock

PRS-palvelu on tarkoitettu vain EU:n jäsenvaltioiden erikseen kansallisesti valtuuttamille julkishallinnon ja kriittisten infrastruktuuriyritysten toimijoille. Galileo-ratkaisussa käyttöön EU-maille ei liity kriisitilanteissa liity mitään vaikeasti ennakoitavia turvallisuus- tai kauppapoliittisia epävarmuustekijöitä.

PRS-palvelun tulevia käyttäjäryhmiä tulevat olemaan Suomessa poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne ja logistiikka-ala. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee seitsemän muun ministeriön kanssa PRS-palvelun Suomen kansallista käyttöönottoa vuodeksi 2024.

Palvelun edellyttämän infrastruktuurin rakentamisen määrärahavaikutukset ovat vuosina 2021–2024 yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Kun PRS-palvelu on vuonna 2028 saavuttanut käyttäjämäärätavoitteensa, palvelun vuotuiset ja määrärahalla katettavat kustannukset ovat Suomessa 2,7 miljoonaa euroa.

TAUSTAA: Satelliittipaikannusjärjestelmien tuottamasta sijainti- ja aikatiedosta on tullut merkittävä osa yhteiskunnan arkea. Monet digitaalisen yhteiskunnan toiminnot lakkaavat tai toimivat puutteellisesti ilman erittäin tarkkaa satelliiteista saatavaa tietoa. Esimerkiksi sähköverkot, pankkipalvelut ja tietoliikenneverkot tarvitsevat toimiakseen tarkkaa sijainti- tai aikatietoa.

Tulevaisuudessa varmennetun paikannus- ja aikatiedon tarve kasvaa, kun Suomessa otetaan käyttöön uuden sukupolven 5G-matkaviestinverkot ja liikenne automatisoituu. Suomi ei erikseen maksa EU:lle Galileo-järjestelmän palveluiden käytöstä. EU:n jäsenvaltiona Suomi rahoittaa Galileo-järjestelmän rakentamista ja ylläpitoa joka vuosi noin 30 miljoonalla eurolla.

Lisää: Traficomin tietopaketti Galileon PRS-viranomaispalvelusta (LINKKI).

Aloituskuva: ESA