USB-latureissa edelleen turvallisuuspuutteita

USB-latureista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin valvonnassa vuodesta toiseen vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. Puutteita on ollut etenkin ulkomaisista verkkokaupoista ostetuissa latureissa.

Tukes on testauttanut vuosina 2018-2020 yhteensä 126 USB-laturia, joista 105 on ollut puutteellisia, eli standardien vastaisia. Vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai palonvaaran, on ollut 28 laturissa. Tukesin tietoon on tullut myös laturien aiheuttamia tapaturmia.

Eniten ongelmia on ollut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista hankituissa USB-latureissa. Useista verkkokaupoista ostetuista USB-latureista puuttuivat käyttöohjeet ja tiedot valmistajasta.

Lisäksi ostettaessa halpoja tuotteita EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista valmistajaa on vaikea jäljittää ja vastuu tuotteen aiheuttamista vahingoista jää ostajalle. Jälkikäteen tarkistettaessa tuotteiden saatavuutta, yksikään hankituista tuotteista ei ollut enää saatavilla.

Ruotsissa on tehty vastaavanlaisia havaintoja sekä USB-latureista että EU:n ulkopuolelta hankituista tuotteista.