Miksi uusin teknologia ei kiinnosta pk-yrityksiä?

VTT:n teettämän kyselyn mukaan pk-yritykset ovat edelleen haluttomia investoimaan uusimpaan teknologiaan. Ainoastaan kolmasosa kyselyyn vastanneista valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä hakee kasvua ja uutta liiketoimintaa investoimalla uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Saatua tulosta voidaan pitää huolestuttavana, sillä esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa investointivelkaa on kertynyt jo vuodesta 2008 lähtien

Kyselyssä tiedusteltiin yrityksiltä jo käytössä ja suunnitteilla olevia digitalisaatioratkaisuja. Vastausten perusteella digitalisaatio on lähtenyt liikkeelle yrityksissä, mutta hitaammin kuin olisi toivottavaa. Investoinnit uuteen teknologiaan nähtiin selvityksessä vasta neljänneksi tärkeimpänä kasvun moottorina.

Uudet tulokset kasvun moottoreista myötäilevät edellistä, vuoden 2018 kyselyä, mutta tutkijoiden mukaan yritysten investointihalukkuus uuteen teknologiaan on tippunut selvästi. Monissa pk-yrityksissä monet perusjärjestelmät ovat käytössä, mutta varsinainen digiloikka on tekemättä.

Esimerkiksi ohjaustyökaluista toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on käytössä selvityksen mukaan lähes 90 prosentilla vastanneista, mutta tuotannonohjausjärjestelmän ja tehdasautomaation yhdistäviä MES-järjestelmiä ainoastaan joka kymmenennessä yrityksessä. MES-järjestelmän käyttöönottoa harkitsee vain kaksi prosenttia vastanneista.

Silmiinpistävänä piirteenä oli selvityksessä, että uusien järjestelmien ja työkalujen käyttöönottoa harkitsee tyypillisesti alle kymmenen prosenttia vastanneista. Kasvu ja uutta liiketoimintaa haetaan pääsääntöisesti uusista asiakkaista, uusista omista tuotteista sekä uusista kumppaneista ja verkostoista.

Valmistava teollisuus on jo pitkään kärsinyt ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Selvityksen mukaan näyttää siltä, että tämä näkyy jo yritysten investointihaluttomuutena.  ”Ajatellaanko yrityksissä, että uusia teknologiainvestointeja ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti ammattitaitoisen työvoiman puuttuessa? Joka tapauksessa investointihaluttomuus heikentää suomalaisen valmistavan teollisuuden työn tuottavuutta ja kilpailukykyä”, sanoo kehityspäällikkö Jyrki Poikkimäki VTT:ltä.

Ja silti koneiden ja laitteiden valmistaminen Suomessa pitäisi kannattavaa tulevaisuudessakin, mutta käytännössä se edellyttää digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä investointeja automaatioasteen nostamiseksi ja robotisaation lisäämiseksi. Tähän tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

VTT itse on ollut rakentamassa yhteistyötahojen kanssa Suomen teollisuuden uutta tiekarttaa sekä muodostamassa kansallisia Sustainable Industry X (SIX) -klustereita toiminnan kehittämiseen. ”Ne kiihdyttävät yhteistyötä ja auttavat kehittämään digitalisaatioratkaisuja ja uuden teknologin käyttöönottoa. Tavoitteena on myös rakentaa parempaa pk-yritysten tarpeisiin soveltuvaa testiympäristöjen verkostoa, kertoo VTT:n Älykkään valmistavan teollisuuden tutkimusaluetta johtava Karoliina Salminen.

TAUSTAA: VTT teetti Innolink Research Oy:llä teknologiakyselyn kotimaisten valmistavan teollisuuden PK-yritysten kehityssuunnista. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla joulukuun 2020 aikana ja siihen vastasi 200 pk-yritysten päättäjää.

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty