Suomi valjastaa bitit ilmastonmuutoksen torjuntaan

Suomi aikoo ottaa bitit käyttöön ilmastonmuutoksen torjunnassa uuden ICT-ilmastostrategian mukaan. Liikenne- ja viestintäministeriön strategiaohjelmaan on koottu keinoja, joilla ICT-alan hiili- ja ympäristöjalanjälki voidaan pienentää ja saada digitalisaation kaikki hyödyt käyttöön. Samalla ICT kasvattaa energiankulutusta ja sitä kautta hiilijalanjälkeä.

Miksi uusin teknologia ei kiinnosta pk-yrityksiä?

VTT:n teettämän kyselyn mukaan pk-yritykset ovat edelleen haluttomia investoimaan uusimpaan teknologiaan. Ainoastaan kolmasosa kyselyyn vastanneista valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä hakee kasvua ja uutta liiketoimintaa investoimalla uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Saatua tulosta voidaan pitää huolestuttavana, sillä esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa investointivelkaa on kertynyt jo vuodesta 2008 lähtien

Uusi keino estää rattiin nukahtamisen – tuotantoon 2022

Uudet turvallisuusteknologiat vähentävät onnettomuuksien riskiä. Siksi useimmat suuret autonvalmistajat hakevat apua anturi- ja tunnistustekniikoista. Nyt Bosch kertoo ratkaisustaan, jonka pitäisi auttaa pitämään kuskin tarkkaavaisena ajaessaan. Tekniikkaa tarvitaan turvaksi myös tulevaisuuden robottiautoissa. Saksalaisyritys on kehittänyt uudenlaisen, kameraan ja tekoälyyn perustuvan sisätilojen valvontajärjestelmän. Jos esimerkiksi moottoritieosuuden päättyessä autopilotin on siirrettävä ajovastuu kuljettajalle, on auton voitava olla varma,…

Digikehitykselle haetaan jatkoa – verkosto valmiina

Internet on yrityksille ensimmäinen globaali alusta, joka luo uusia merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen. Digiyritykset hakevat nyt uutta tutkimusrahoitusta, jolla varmistettaisiin investoinnit digitaalikehitykseen.

Suomessa tyydytään liikaa nykyteknologiaan?

Suurimmalla osalla suomalaisista pk-yrityksistä ei ole halua kasvaa tai hyödyntää uusia innovaatiota, kertoo Microsoft Eurooppa-selvityksessään. Ero muihin eurooppalaisiin maihin on erittäin suuri. Uusin teknologia kiinnostaa, mutta ratkaisuja ei saada käytännön toimiksi.

Autonäyttelyssä uusinta turvaelektroniikkaa

Uudet teknologiat helpottavat ajamistamme ja tekevät siitä entistä turvallisempaa. Siihen keskittyy myös viikonloppuna tuleva Auto 2016 -tapahtuma Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa voi kokeilla esimerkiksi Subarun törmäyksiä ehkäisevää Eyesight-järjestelmää.

Kaivosala investoi uusimpaan teknologiaan

Kaivosyhtiöt investoivat Suomeen 300 miljoonaa euroa ensi vuonna. Lisää uutta teknologiaa ja panoksia on tulossa erityisesti ympäristövaikutusten vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja alan uusiutumiseen. Suurin yksittäinen kaivosalan investointi on Yaran rikastushiekan käsittelylaitos Siilinjärvelle, jonka 75 miljoonan euron rakentamiskustannukset jakautuvat vuosille 2015–2017. Myös Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen rikastustoiminta vaatii edelleen lisäpanoksia vesiongelmien ratkaisemiseksi. ’’Panostukset ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuteen…

VIDEO: Sairaanhoitajat haluavat toimivaa teknologiaa

Sairaanhoitajat suhtautuvat myönteisesti uusimpaan teknologiaan, mutta laitteiden ja järjestelmien pitää oikeasti myös toimia. Sairaanhoitajaliiton tekemä kysely paljastaa, että teknologiasta on tullut viime vuosikymmeninä kiinteä osa sairaanhoitajan työtä.