Etätyö voi heijastua digiturvariskeinä – uusi digiturvaraportti tulossa

Digi- ja väestötietovirastolta on tulossa helmikuun aikana uusi digiturvabarometri 2021 -raportti, jonka mukaan tietoturva huolettaa kansalaisia, huijausyritykset yleistyvät ja väsyminen etätyöhön voi heijastua mahdollisina digiturvariskeinä. Raportti perustuu 453 kyselyvastaukseen, jotka on saatu 12.2.2021 mennessä. Mukana linkki raportin lataamiseen.

Uuden vielä julkistamattoman raportin perusteella voidaan todeta, että Suomessa vallitsee edelleen korkea luottamus oman työnantajan ja viranomaisten kykyyn käsitellä turvallisesti henkilötietoja ja muita tietoja. Lähes 80 prosenttia vastaajista luottaa siihen, että oman työnantajan (78,9 %) tai viranomaisen (77,1 %) haltuun annetut tiedot ovat turvassa.

Sen sijaan luottamus yritysten kykyyn käsitellä tietoja turvallisesti on selvästi heikommalla tasolla. Alle neljännes vastaajista (24,1 %) luottaa omien tietojensa olevansa turvassa yrityksen hallussa.

Luottamuspulaa voivat ainakin osittain selittää kansainvälisten yritysten palveluihin kohdistuneet hyökkäykset, joissa esimerkiksi suuria määriä käyttäjien salasanoja on vuodettu verkkoon. Myös luottamus kaikkien toimijoiden tietoturvaan – niin työnantajan, viranomaisten kuin yritystenkin – on laskenut hieman, noin 3 prosenttiyksikköä lokakuun 2020 Digiturvabarometriin verrattuna.

Yksi mahdollinen syy luottamuspulaan on loppuvuodesta 2020 paljon huomiota saaneet onnistuneet kyberhyökkäykset, esimerkiksi Psykoterapiakeskus Vastaamon tapaus. Myös huoli identiteettivarkauden mahdollisuudesta on kasvanut. Vastaajista 33,7 prosenttia on siitä huolissaan tai erittäin huolissaan, kun vastaava luku lokakuussa oli 29,3 prosenttia.

Nykyisin huijauspuheluita tulee runsaasti myös työpuhelimiin. Uusimman digiturvabarometrin vastauksissa näkyi selvästi erilaisten huijausten yleistyminen. Huolestuttavan paljon ovat lisääntyneet etenkin huijauspuhelut.

Työtehtävissä huijauspuheluja ilmoitti saaneensa 64,1 prosenttia vastaajista. Nousua on jopa 13 prosenttiyksikköä lokakuun barometrin tuloksiin verrattuna. Huijaussähköpostia ilmoittaa saaneensa vapaa-ajalla 78,5 prosenttia vastaajista ja työpaikalla 79 prosenttia. Työssä huijausviestejä saaneissa on lokakuuhun verrattuna 3,6 prosenttiyksikön nousu.

Väsyminen etätyöhön heijastuu riskeinä digitaaliseen turvallisuuteen

Pitkään jatkunut koronapandemia ja sen vaikutus työssä suoriutumiseen jakaa mielipiteitä. Vastaajista 35 prosenttia arvioi suoriutuneensa työtehtävistään paremmin korona-aikana kuin ennen sitä. Vastaavasti 12,9 prosenttia kertoo oman suoriutumisensa heikentyneen.

Eräs barometrin tuloksissa havaittava huolestuttava kehityssuunta koskee työn kuormittavuutta ja henkistä jaksamista.  Lähes puolet vastaajista (44,9%) kokee, että työn kuormittavuuden osalta edessä oleva kevät tulee olemaan raskaampi kuin viime vuosi.  Tällä voi olla oleellisesti merkitystä digitaaliseen turvallisuuteen, koska kiire, stressi, turhautuminen ja muut häiriötekijät edesauttavat inhimillisten virheiden tekemistä, joka taas voi johtaa erilaisiin henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin.

Digiturvaraportti julkaistaan nyt jo toista kertaa. Ensimmäisen kerran selvitys tehtiin syyskuussa 2020, jonka tulokset julkaistiin lokakuussa 2020. Mukana selvityksessä oli 1891 vastausta. Barometrista julkaistaan raportteja säännöllisesti. Siksi Digiturvabarometrin kysely on avoinna verkossa edelleen 31.12.2021 asti.

Lisää: Digiturvabarometri 2021, Digi- ja väestötietovirasto (raportti tulossa nettijakeluun helmikuun 2020 aikana), mutta aiempi 2020-versio on jo ladattavissa samasta DVV:n osoitteesta (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock