Suomeen tulossa uusi low-code-ekosysteemi

Arrow ja Microsoft toteuttavat kevään 2021 yhteistyöohjelman, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen vähäkoodisten, niin kutsuttujen low-code/no-code-ratkaisujen ekosysteemi. Vähemmän koodia -ohjelmaan on valittu 13 kasvuhakuista IT-palveluntarjoajaa, joiden asiakaskuntaa ovat erityisesti pienet ja keskisuuret organisaatiot.

Uuteen kehitysohjelmaan valitut osallistujayritykset saavat Arrowilta ja sen yhteistyökumppaneilta koulutusta ja valmennusta Microsoft Power Platform -ratkaisujen myyntiin, toimittamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.  Lisäksi tavoitteena on asiakastarinoiden avulla lisätä osanottajayritysten näkyvyyttä markkinassa ja parantaa vähäkoodisten ratkaisujen yleistä tunnettuutta.

”Vähemmän koodia -kumppanikehitysohjelma auttaa palveluntarjoajakumppaneitamme vastaamaan helppokäyttöisten ja ketterien, mutta samalla hallittavien ja tietoturvallisten liiketoimintaratkaisujen jatkuvasti kasvavaan kysyntään’’, toteaa pilvipalvelujohtaja Jussi Juusela Arrowilta.

Pohjustukseksi yritykset toteuttivat pk-yrityksille kyselyn, jossa IT-hankinnoista vastaavat henkilöt avasivat näkemyksiään digitalisaatioon liittyvistä haasteista ja vähäkoodisesta sovellusten kehittämisestä.

Selvityksen mukaan jo noin 20 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä hyödyntää vähäkoodisia alustoja liiketoiminnassaan ja alustojen mahdollisuudet kiinnostavat valtaosaa pk-yritysten tietotekniikkapäättäjistä. Toisaalta vastaukset paljastivat, että low-code-alustat ovat täysin tuntemattomia vielä noin joka viidennelle.

”Low-code-teknologiat antavat mahdollisuuden toteuttaa esimerkiksi mobiililaitteilla käytettäviä sovelluksia sellaisiin toimintoihin, joissa paperilomakkeet tai excel-taulukot ovat aikaisemmin olleet ainoat työkalut”, toteaa Microsoftin liiketoimintaratkaisuista Suomessa vastaava johtaja Jani Savolainen.

Savolaisen mukaan ”alustan avulla voidaan myös puhaltaa uutta henkeä olemassa olevien järjestelmien käytettävyyteen”. Toteutetussa kyselyssä vastaajat tunnistivat toimintansa haasteiksi erityisesti liiketoiminnan prosessien ja järjestelmien tuottaman datan hyödyntämisen sekä manuaalisten ja paperiprosessien aiheuttaman hitauden ja virheet.

Lisää: Arrowin ja Microsoftin nettikyselyn tulokset (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock