Uusi toimija vahvistaa 5G-verkkojen turvallisuutta

Suomen hallitus on asettanut verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen ja erityisesi 5G-verkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena.

Neuvottelukunnan taustalla on Suomen puheenjohtajuuskaudella tehty EU:n yhteinen riskiarvio 5G-verkkojen turvallisuudesta sekä tammikuussa 2020 annettu EU:n 5G-työkalupakki, joka sisältää suositukset 5G-turvallisuuden parantamiseksi.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu vuoden 2021 alussa voimaan tulleisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uusiin säännöksiin, jotka ovat osa EU:ssa laadittujen yhteisten suuntaviivojen ja työkalupakin toimeenpanoa Suomessa.  Neuvottelukunnan toimikausi kestää 30. kesäkuuta 2022 asti.

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata viestintäverkkojen ja viestintäteknologian kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Vilkkonen ja varapuheenjohtajana kybersuurlähettiläs Janne Taalas ulkoministeriöstä.

Työryhmässä on edustajat myös puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Lisäksi on edustajat Liikenne- ja viestintävirastosta, Suojelupoliisista, Puolustusvoimista ja Suomen erillisverkot Oy:stä. Mukana ovat myös suurimmat teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia sekä alan toimialajärjestö Ficom.

Lisää: Valtioneuvoston esitys ja neuvottelukunnan jäsenet (LINKKI, valtioneuvoston esitys 11.2.2021, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock