Siirrettävä anturiratkaisu ilmanlaadun mittaamiseen

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto kehittivät ilmanlaadun mittaamiseen ratkaisua. Osana tätä hanketta on paikalliseen jäähalliin toteutettu helposti liikuteltava ilmanlaadun anturointi -paketti. Siinä hyödynnetään kuvan Pietikon ja Ruuvin moduulitekniikoita.

Kaupungin ja yliopiston yhteisen projektin ensisijainen tavoite on rakentaa uusia älykkäitä energiatehokkuutta parantavia palveluita, jotka hyödyntävät Lappeenrannan kaupungin ja LUTin kiinteistöautomaatiodataa.

Projektissa halutaan käynnistää myös kiinteistöautomaation dataa hyödyntävää kehitysalustatoimintaa: tietoallas, joka luo yrityksille uudenlaista kehitysympäristöä ja mahdollisuuksia tarjota tekoäly- ja muita kiinteistöjen pitoa parantavia palveluita. Siitä saadaan haettua tiedot avoimien tietojenhakurajapintojen periaatteilla paikallisten pk-yritysten käyttöön.

’’Julkaisemalla avoimia rajapintoja luodaan pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi tietojen analysoinnista, yhdistämisestä, raportoinnista ja visualisoinnista vaikkapa koneoppimisen (tekoälyn) avulla’’, sanoo projektipäällikkö Jyrki Alamäki Lappeenrannan kaupungilta.

Yhteistyön pilottituotteena on syntynyt myös edullinen, helposti asennettava ja liikuteltava ilmanlaadun kevytanturointipaketti, jonka monet anturit mittaavat lämpötilaa, kosteustasoja, hiilidioksidipitoisuuksia ja värinöitä. Tiedot lähettävät tiedot vastaanottimeen eli tukiasemaan yhden sekunnin välein. Vastaanotin kerää Bluetooth LE (vähäenerginen) -tekniikalla antureiden tiedot ja lähettää ne GSM-lähettimellä tietokantaan.

’’Ensimmäinen testilaitteisto sisälsi 24 anturia, jotka asennettiin pareittain Lappeenrannan jäähalliin’’, kertoo LUT-ylipiston nuorempi tutkija Ville Tikka. Tällainen kokonaisuus, jossa on tukiasema ja esimerkiksi 10 anturia, voidaan hänen mukaansa nopeasti viedä vaikka johonkin kouluun, jossa halutaan mitata sisäilman suureita. ”Tukiasema rakennettiin LUTin toimesta ja se toimii heti kun töpseli laitetaan seinään, jonka jälkeen mittaustulokset alkavat kertyä tietokantaan, kertoo Tikka.

Lisää: Lappeenrannan kiinteistöautomaatioon integroitu data-alustahanke (LINKKI) sekä Pietiko (LINKKI) ja Ruuvi (LINKKI).