Suomeen älykampuksia – Oulu 6G-tekniikan voimin

Suomessa käynnistyy kansallinen Smart Campus -älykampusohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa Suomen tulevaisuuden digitalisaatiokilpailukyky uusien teknologioiden soveltajana. Ohjelman vetäjä toimivan Oulun yliopiston panoksena on vetovastuun lisäksi 5G- ja 6G-verkkojen tutkimus.

Suomen Akatemian rahoittama kansallinen Smart Campus-hanke käynnistyy kahdeksan korkeakoulun yhteistyönä. Ohjelman käynnistävään hankkeeseen osallistuvat Oulun ja Tampereen yliopistot, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, Oulun, Turun, Kajaanin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Centria-ammattikorkeakoulu.

Smart Campus hanketta koordinoi 5G- ja 6G-tutkimuksestaan tunnettu Oulun yliopisto, ja sen taustalla on 31:n suomalaisen korkeakoulun, tutkimuslaitoksen, kaupunkien elinkeinoyhtiön satojen yritysten muodostama Allied ICT Finland -verkosto.

Smart Campus -ohjelma tulee toimimaan kiihdytysalustana ja kumppanuusmallina pk-yritysten kanssa tehtävälle innovaatioyhteistyölle vauhdittaen yhteiskunnan digitalisaatiokehitystä. Älykampuksista toivotaan Suomen viennin innovaatiomoottoreita.

Hankkeessa yhdistellään ennakkoluulottomasti ja monitieteisesti tulevaisuuden teknologiavisioita, uusinta palvelu- ja alustakehitystä sekä korkeakoulujen koulutustarjontaa. Ne tarjoavat yrityksille uusimmat teknologia-alustat, testausmahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet. Näin kampukset avaavat entistä suorempia polkuja viimeisimmästä tutkimustiedostaan globaaliin liiketoimintaan.

”Tarkoituksena on nopeuttaa merkittävästi etenkin pk-yritysten digitalisaatiota. Pienikin yritys pääsee jo hankkeen aikana käsiksi älykampusten palvelutarjontaan ja pystyy hyödyntämään korkeatasoista tutkimustietoa kasvattaen samalla henkilöstönsä osaamista”, kertoo Smart Campus -hankkeen ohjelmajohtaja Risto Jurva Oulun yliopistosta.

Älykampuksilta älykaupunkeihin

Älykampukset toimivat pienoiskaupunkeina tuottaen uudenlaisia yhteiskuntaa laajalti hyödyttäviä ratkaisuja ja vauhdittaen älykaupunkikehitystä. Korkeakoulut yhdessä ekosysteemiensä kanssa tarjoavat tulevaisuuden kaupunkien kehitystarpeisiin ainutlaatuisia huipputeknologiaympäristöjä, joissa yhdistyvät 5G- ja 6G-kyvykkyys, tekoälyratkaisut, sensoriteknologiat ja tietoturvallisuus.

”Pystymme rakentamaan kansainvälisesti ainutlaatuisen ekosysteemin, jonka tavoitteena on kasvattaa korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien kilpailukykyä,” visioi professori Jaakko Sauvola, Allied ICT Finland-verkoston johtaja.

Korkeakoulujen vastuualueet ja hankkeessa toteutettavat pilotit perustuvat Suomelle tärkeiden toimialojen vahvistamiseen, joihin lukeutuvat rakennusteollisuus, liikenne ja logistiikka, merenkulku, kemianteollisuus sekä palvelualat.

Useita pilottiprojekteja

Hankkeessa toteutettavassa rakennusteollisuuden pilotissa yhdistetään peliteknologiaa ja tekoälyä virtuaalimallinnuksissa. Niin kutsutuissa digitaalisissa kaksosissa ylläpitäjä ohjaa rakennuksen laitteita pelissä ja pystyy reagoimaan tekoälyn esiin nostamiin toimenpidetarpeisiin. Ratkaisut vahvistavat ennakointi- ja reagointikykyä mikä lisää merkittävästi turvallisuutta tukien kestävää kehitystä.

Joukkoliikenteen pilotissa puolestaan kehitetään digitaalisia palveluita, joilla tuetaan joustavaa ja saavutettavaa liikkumista kaupungeissa huomioiden joukkoliikennevälineet ja niiden väliset yhteydet, mukaan lukien älykkäät pysäkit. Ratkaisuilla sujuvoitetaan kaupunkiliikennettä, parannetaan liikkumiskokemusta ja vähennetään yksityisautoilun aiheuttamia päästöjä.

Kuva: Smart Campus -hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja se kytkeytyy tiiviisti akatemian aiemmin rahoittamaan 6G Lippulaiva -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden älykkäitä langattomia verkkoja, sovelluksia ja palveluja. Kuvassa antennimittaus kaiuttomassa tilassa. Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen.