Teknologiateollisuuden kysyntä jatkui vahvana

Suomalaisen teknologiateollisuuden kysyntä on jatkunut alkuvuonna edelleen vahvana. Yritykset ovat saaneet tilauksia nykyisiin olosuhteisiin nähden hyvin. Kyse ei ole teollisuusjärjestön mukaan silti vielä radikaalista käänteestä parempaan vaan pikemminkin paluusta koronaa edeltävälle tasolle niin tilauksissa kuin tuotannossa.

Tilauskertymä on uuden tilauskantakyselyn mukaan edelleen hyvällä tasolla, vaikka notkahti. 29 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Pudotuksen taustalla on vertailuajankohdan poikkeuksellisen hyvä tilauskertymä, eikä notkahdusta pidä tulkita käänteeksi heikompaan.

Uusien tilausten arvo olikin tammi–maaliskuussa viiden prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikkeellä olevien tarjouspyyntöjen määrä jatkoi kasvuaan alkuvuonna. Tammikuun jälkeen tarjouspyyntöjen määrässä on tapahtunut jopa huomattava kasvu.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuitenkin neljä prosenttia prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa, mutta viisi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten maaliskuussa. Lisäksi telakoiden osuus tilauskannan kokonaisarvosta on edelleen poikkeuksellisen suuri.

’’Korona-aikana patoutunut kysyntä on purkautunut ja synnyttänyt teollisuudessa jopa jonkinasteista ylikuumenemista. Tämä on vaikeuttanut komponenttien, välituotteiden, raaka-aineiden ja logistiikan saatavuutta, sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan huomionarvoista on kuitenkin, että yritysten pidemmän aikavälin odotukset eivät ole alkuvuoden aikana juurikaan kohentuneet tammikuusta. Edelleen lähes joka neljäs teknologiayritys arvioi liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Tulos kertoo pidemmän aikavälin kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta.

Eri toimialoista elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus otti takapakkia alkuvuonna. Yritykset saivat selvityksen mukaan uusia tilauksia tammi−maaliskuussa euroina 42 prosenttia vähemmän kuin loka–joulukuussa, mutta tosin seitsemän prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020. Alan  tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 31 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa mutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kahdeksan prosenttia korkeammalla.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden henkilömäärä oli hieman pienempi kuin vuosi sitten eli 38 000 työntekijää maaliskuun lopussa. Kaikkiaan suomalaisen teknologiayritysten palveluksessa oli maaliskuun lopussa vajaat 310 000 henkilöä eli 1 200 henkeä enemmän kuin viime vuoden lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli kuitenkin maaliskuun lopussa noin 10 000 henkilöä.

Myös kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo laski tammi−maaliskuussa 19 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna- Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuitenkin kuusi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja neljä prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Huomattavaa on edelleen telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa vajaat 132 000 eli prosentin enemmän kuin vuosi sitten.

Tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi−maaliskuussa euroina prosentin vähemmän kuin loka–joulukuussa ja kaksi prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla. Mukana ei ole kuitenkaan koko ict-alue, sillä peliteollisuuden ja datakeskusten toiminta puutuu seurannasta.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1-3/2021 29.4.2021 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Okmetic