Kaiken internet IoE vaatii vahvaa tietoturvaa

Internetin laajeneminen yksittäisistä kohteista kaikkialla tarjolla olevaksi kaiken internetin ratkaisuiksi vaatii tietoturvalta aivan uusia toimia. ”Kaiken internet (IoE) ilman salattua tietoliikennettä on vastuuton”, korostaa tamperelaisen Unikien toimitusjohtaja Seppo Kuula. Yritys on liittynyt suomalaisen kyberturvallisuuden järjestön Kyberala ry:n jäseneksi.

Tamperelaisen teknologiakehittäjä Unikie keskittyy toiminnassaan kolmen globaalin makrotrendin, IoE:n, 5G:n ja tekoälyn risteykseen, jossa yrityksen teknologia mahdollistaa jatkuvan tietoisuuden ympäristöstä sekä siihen perustuvan päätöksenteon ja ohjauksen.

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Unikie.

”Ilman salattua tietoliikennettä IoE on merkittävä turvallisuusriski. Turvallisen dataliikenteen varmistaminen on keskeinen osa tuotekehitystämme paitsi oman liiketoimintamme niin myös laajemmin turvallisen yhteiskunnan näkökulmasta”, sanoo Unikien Seppo Kuula.

”Tulevaisuudessa yhteiskuntien ja yritysten menestystarinat perustuvat yhä enemmän turvalliseen digitaaliseen toimintaympäristöön, jossa reaaliaikaisen dataliikenteen vahva suojaaminen ja salaaminen on itsestäänselvyys”, Kuula taustoittaa.

Suomi on siirtymässä tulevaisuudessa entistä enemmän reaaliaikaiseen talouteen, joka toimii kriittisen dataliikenteen varassa. Datayhteiskuntaan siirtyminen on jo johtanut tietoturvaloukkausten räjähdysmäiseen kasvuun.

Unikien teknologioilla on yrityksen mukaan kriittinen roolin yhteiskuntien ja kaikkien toimialojen turvallisen automaation ja dataliikenteen mahdollistamisessa. Siksi yritys on liittynyt myös suomalaisen kyberturvallisuusalan etujärjestön Kyberala ry:n (Finnish Information Security Cluster, FISC) jäseneksi.

”Meille on tärkeää, että voimme myös FISCin kautta rakentaa älykästä ja dataturvallista toimintaympäristöä kaiken internetille”, Unikien toimitusjohtaja Kuula sanoo.

Vuonna 2015 perustettu Unikie työllistää Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa lähes 400 ohjelmistokehittäjää. Asiakkaita ovat muun muassa Sandvik, Nokia, Valmet ja Ponsse.

Kuvituskuva: Unikie