Kyberturvallisuuskeskus saa lisää vastuita

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on saamassa uusia vastuita samalla kun keskus muuttuu myös kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinaatiokeskukseksi. Uusi rooli vahvistaa keskuksen mahdollisuuksia tukea suomalaista tietoturva-alaa Euroopan tasolla. 

Kyberturvallisuuden koordinaatiokeskuksen nimeämisen taustalla on Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta ja kansallisten koordinaatiokeskusten verkoston perustamisesta annettava asetus, joka on tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana.

Uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen olisi tarkoitus toimia Suomen yhteys-, koordinaatio- ja tukipisteenä koordinaatiokeskusten verkostossa. Lisäksi sen tehtävänä on koota sidosryhmistään yhteisö, joka toimii osana EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä.

Yhteisön perustaminen syventää kytköksiä tutkimusmaailmaan sekä tiivistää julkishallinnon ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Uudet tehtävät vahvistaisivat Kyberturvallisuuskeskuksen roolia suomalaisen kyberturvallisuuteen perustuvan elinkeinotoiminnan tukemisessa. Kyberturvallisuuskeskus tukisi uusien yritysten syntymistä ja kokonaisen tietoturvaklusterin rakentumista Suomeen.

Kyberturvallisuuskeskus hoitaa jo tällä hetkellä monia asetuksessa kansallisille koordinaatiokeskuksille säädettyjä tehtäviä. Kokonaan uusia asetukseen perustuvia tehtäviä olisi muun muassa Digitaalinen Eurooppa ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointi.

Kyberturvallisuuskeskukselle osoitettavat uudet tehtävät edellyttävät muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin. Koordinaatiokeskuksen rahoitus- ja resursointitarve olisi noin miljoona euroa vuosittain. EU:lta saatava rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle olisi puolet tästä summasta.

Koordinaatiokeskuksen sijoittaminen Kyberturvallisuuskeskukseen tukisi Suomen kyberturvallisuusstrategiassa 2019 asetettuja tavoitteita ja tulevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta. Kansallisen koordinaatiokeskuksen nimeämisen tulisi olla voimassa vuoden 2021 loppupuolella.

EU:n kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus sijoitetaan Bukarestiin, Romaniaan.

Kuvituskuva: Shutterstock