Eurooppalaisille uusi verkkoidentiteetti

Komissio ehdottaa verkon palveluihin EU:n kansalaisille ja alueella asuville henkilöille ja toimiville yrityksille uudenlaista digitaalista identiteettiä ja tunnistusta. Sen lisäksi käyttäjät voisivat käyttää edelleen myös kansallisia tunnistusratkaisuja, joiden pitäisi toimia tosin kaikkialla Euroopassa. Uutisessa on mukana myös suorat linkit ehdotuksen taustadokumentteihin.

Ehdotuksen mukaan verkkoalustojen olisi käyttäjän pyynnöstä hyväksyttävä uuden eurooppalaisen digitaalisen identiteetin käyttö esimerkiksi käyttäjän iän todistamiseen. Ratkaisun avulla eurooppalaiset voivat käyttää digitaalista identiteettiä henkilöllisyytensä todistamiseen ja sähköisten asiakirjojen jakamiseen esimerkiksi matkapuhelimesta.

Ehdotuksen esitteli Brusselissä eilen digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager (kuvassa), joka korosti puheessaan palvelun käyttäjälähtöisyyttä. ’’Sen avulla voimme päättää itse, miten paljon tietoja itsestämme jaamme, kenen kanssa ja mitä tarkoitusta varten.”

EU-maiden olisi ehdotuksen mukaan  tarkoitus tarjota kansalaisilleen ja yrityksille ns. digitaalisia lompakkoja, joissa kansallinen digitaalinen identiteetti voidaan yhdistää muihin henkilökohtaisiin tietoihin (kuten ajokortin, tutkintotodistusten tai pankkitilin tietoihin). Näitä lompakkoja voivat tarjota viranomaiset tai EU-maiden hyväksymät yksityiset tahot.

Digitaalisen identiteetin lompakot antaisivat tulevaisuudessa mahdollisuuden käyttää verkkopalveluita ilman, että heidän tarvitsee käyttää yksityisiä tunnistamismenetelmiä tai jakaa henkilötietojaan tarpeettomasti.

Komission esittämällä ratkaisulla käyttäjät hallitsevat täysin sitä, mitä tietoja jakavat, painotetaan ehdotuksessa. Siihen liitetään myös toteuttamisen nopeuttamiseksi suositus, jossa komissio kehottaa EU-maita luomaan yhteisen välineistön ensi vuoden syyskuuhun mennessä ja aloittamaan valmistelut välittömästi. Laadittavan välineistön olisi suosituksen mukaan sisällettävä tekninen rakenne ja standardit sekä parhaita käytäntöjä koskevat ohjeet.

Uudella hankkeella halutaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä komission digitaalisessa kompassissa asetetut tavoitteet. Esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä kaikkien keskeisten julkisten palveluiden olisi oltava saatavilla verkossa, kaikilla kansalaisilla olisi oltava pääsy sähköisiin potilastietoihin ja kansalaisista 80 prosentilla olisi oltava käytettävissä sähköisen tunnistamisen sovellus.

Lisätietoja:  Eurooppalainen digitaalisen identiteettin sivusto  (LINKKI) ja kysymyksiä ja vastauksia ehdotuksen sisällöstä (LINKKI).

Kuva: EC / Christophe Licoppe