Koneäly avustaa pian veturinkuljettajia

Rautateillä on otettu jo osin käyttöön veturinkuljettajaa avustava, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmä. Kesän aikana järjestelmä tulee myös Helsingin ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen.

VR:n uudenlainen tekoälyä hyödyntävä Driver Advisory System antaa junankuljettajalle ennakoivaa tietoa muun muassa radasta ja maaston muodoista.  Ratkaisu perustuu koneoppimiseen: koeajojen aikana on ajettu läpi matkustaja- ja tavaraliikenteen reittejä ja järjestelmä on oppinut, missä kiihdyttää ja milloin hidastaa.

Opetettuna DAS osaa opastaa ajon aikana kuljettajaa ja ehdottaa optimaalista nopeusprofiilia, jonka avulla ajon energiatehokkuutta ja täsmällisyyttä voidaan parantaa.  “Koneäly pystyy optimoimaan nopeusasettelun energiatehokkuuden ja tukee kuljettajaa nopeuden suunnittelussa. DAS:in ansiosta voimme vähentää jopa 3 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia päästöjä vuodessa”, kertoo VR:n liikennejohtaja Nina Mähönen.

Rataverkon ajantasaiset tiedot ovat DAS:ssa keskeisessä roolissa ja kehitystyötä on tehty tiiviisti yhteistyössä rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavan Fintrafficin kanssa.  Yritys on rakentanut siihen muun muassa kuljettajien päätelaitesovelluksen (KUPLA) ja luonut rajapinnan, joka välittää DAS-järjestelmälle tarvittavaa tietoa esimerkiksi. rataprofiileista ja nopeusrajoituksista.

”Rataverkon tiedot muuttuvat jatkuvasti erilaisten rataverkolla tehtävien töiden seurauksena ja kehitetyn rajapinnan avulla DAS:lle välitetään ajantasaiset tiedot järjestelmän oikean toiminnan takaamiseksi”, kertoo tuotepäällikkö Jari-Pekka Kitinoja Fintrafficilta.

DAS tulee olemaan osa veturinkuljettajien työssään käyttämiä sovelluksia, eikä se korvaa veturinkuljettajaa vaan on kehitetty tukemaan ja täydentämään kuljettajan toimintaa. Veturinkuljettajat ovat lisäksi osallistuneet järjestelmän kehittämiseen sekä olleet mukana suunnittelemassa koulutuksia.

VR on ottamassa käyttöön muitakin uusia teknologioita. Kerroimme toukokuussa esimerkiksi VR:n junien ulkoiseen tarkastukseen käytettävästä konenäköjärjestelmästä (LINKKI).

Kuvituskuva: VR