Aurinkosähkön pientuotanto kasvaa nopeasti

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Pelkästään vuoden 2016 jälkeen kapasiteetti on yli kymmenkertaistunut, kertoo Energiavirasto. Suomessa oli viime vuoden lopussa sähköverkkoon liitettynä noin 293 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia, jossa on alustavan tiedon mukaan vuosikasvua 91 megawattia.

Aurinkosähkön osuus kaikesta verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista on silti vasta 1,6 prosenttia ja aurinkoenergialla tuotettiin esimerkiksi viime vuonna noin 0,4 prosenttia kaikesta Suomen sähköstä.  Viime vuoden yksittäisillä kesätunneilla aurinkosähkön osuus oli enimmillään kuitenkin noin neljä prosenttia hetkellisestä kokonaistuotannosta.

Sähköverkkoon liitetty sähkön pientuotanto (alle 1 MW yksiköt) tuotantomuodoittain vuosien 2019 ja 2020 lopussa. Lähde: Energiavirasto.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle yhden megawatin pientuotantolaitteistoista.  Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 364 MW. Kaikkiaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2020 aikana 30 prosenttia. Se vastaa hieman yli kahta prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista.

Pientuotannoksi laskettavaa auringoenergiaa on Energiavirastolle ilmoitetty 4,6 megawatin edestä. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta runsaat 20 megawattia, jotka on asennettu yli 50 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin. Kokonaisuudessaan Suomessa oli sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia viime vuonna yli 17 800 megawattia. Tiedot perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämiin tietoihin.

Kuvituskuva: Ilmarinen