Kompakti opas ohjelmistopatenteista

Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut verkkosivuillaan pdf-muodossa uuden ohjelmistopatentteja käsittelevän opaskirjan. Ohjelmistopatenttiopas laajentaa PRH:n patenttioppaiden tarjontaa, jonka aiempia julkaisuja ovat Patenttiopas ja Hyödyllisyysmalliopas.

Ohjelmistopatenttioppaassamme kerrotaan komapktisti perusasiat tietokoneohjelmien patentoinnista ja muusta IPR-suojauksesta (tekijänoikeus, tavaramerkki, mallisuoja ja hyödyllisyysmalli) ja kuinka voit  hyödyntää IPR-oikeuksia omassa liiketoiminnassasi.

Ohjelmistopatenttioppaasta löydät myös esimerkkejä ohjelmistoalan keksinnöistä, joita on patentoitu tai suojattu muilla tavoin. Se myös ohjaa sinut tarkemman tiedon lähteille. Oppaan on koonnut Timo I. Laakso, joka toimii PRH:ssa tutkijainsinööri ja neuvontainsinöörinä.

Opasta on tarkoitus myöhemmin kehittää ja laajentaa palautteen perusteella. Ohjelmisto-oppaan lisäksi muutkin PRH:n julkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi  pdf-muodossa viraston nettisivuilta. Mukana on lyhyempien oppaiden lisäksi myös tänä vuonna päivitetty 260 sivuinen patenttikäsikirja.

Lisää: PRH:n ohjelmistopatenttiopas, Timo I. Laakso, 24 sivua, 2021 (LINKKI, pdf, 2 Mt) sekä muut PRH:n oppaat ja käsikirjat (LINKKI).