Mobiiliverkkojen tiedonsiirtomäärät reilussa kasvussa

Suomalaisten teleyritysten liikevaihto polkee lähes paikallaan, vaikka mobiiliverkkojen siirtomäärät kasvavat, kertoo Traficom uusimmissa tilastoissaan. Kiinteän verkon bisnes on edelleen laskussa ja mobiiliverkkojen vain hienoisessa kasvussa.

Suomessa käytetty hinnoittelumalli, jossa hinnoittelu ei suoraan perustu käytettyyn datamäärään vaan liittymän enimmäisnopeuteen, näyttää siten tässä valossa suosivan maksavaa loppuasiakasta, arvioi Traficom uusimpien tilastojen valossa. Viraston mukaan, mikäli viestintäverkkojen käytön laskutus olisi puhtaasti käytettyyn datamäärään perustuva, olisi runsaasti kasvanut verkossa liikkuvan datan määrä saattanut kasvattaa asiakkaalta palvelusta perittävää hintaa.

Suomen koko teletoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto laski viime vuonna vajaat kaksi prosenttia. Kiinteässä verkossa laskua oli noin viisi prosenttia ja mobiiliverkoissa tuli noin prosentin nousu. Siitä kiinteän verkon liikevaihdon lasku selittyy Traficomin mukaan muun muassa puhepalvelujen vähittäistulojen laskulla ja teleyritysten toisiltaan saamien tukkutulojen pienentymisellä. Esimerkiksi kotitalousasiakkaiden kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen vähittäismyynti kasvoi edelleen lähes viisi prosenttia vuonna 2020.

Pohjolan vertailussa Suomen ja Ruotsin teletoiminnan liikevaihtojen kehitys on kulkenut viime vuosina eri suuntiin. Suomessa matkaviestinverkon vähittäistulot ovat kasvaneet, kun ne Ruotsissa ovat vähentyneet. Sen sijaan kiinteän verkon laajakaistan vähittäistulot ovat Ruotsissa kasvaneet, kun ne Suomessa ovat vähentyneet.

Suomessa suurimman kokonaisuuden, noin kaksi kolmasosaa koko teletoiminnan liikevaihdosta, muodostaa matkaviestinverkon palvelut, kiinteän verkon osuus on hieman alle kolmannes kokonaisuudesta ja TV- ja radio muodostavat noin kymmenyksen kokonaisuudesta.

Lisää: Traficomin päivitetty teleyritysten liikevaihtotilasto (LINKKI).

Kuvituskuva: DNA