Koodaripula on myös huoltovarmuuskysymys

Suomi tarvitsee uusimman teknologian osaamista osana puolustusjärjestelmää ja sotilaallista huoltovarmuutta, painottaa tänään julkaistu selvitystyö. Teknologisen kehityksen myötä erikoistuneiden osaajien tarve kasvaa ja jatkossa Suomessa voi olla pulaa näiden alojen osaajista entistä enemmän.

Puolustusvoimien kyky toimia häiriötilanteessa perustuu yhteiskunnan kattaviin resursseihin. Esimerkiksi sotilaallista huoltovarmuutta tarvitaan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä niihin varautumisessa.

Järjestelmien käytössä ja ylläpidossa avainasemassa on erityisesti teknologinen osaaminen. Suomessa on jo tunnistettu teknologia-aloja, jotka ovat osaamisen kannalta kriittisiä ja joiden koulutukseen sekä tutkimukseen kohdistetaan yhteiskunnan resursseja.

Riskinä on kriittisen osaamisen keskittyminen teknologia-alueittain ja sovelluksittain kansallisesti vain harvoille. Korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kesken on kuitenkin menettelyitä, joilla vahvistetaan tarvittavan teknologia-alueen koulutusta ja tutkimusta sekä työssä tapahtuvaa oppimista.

’’’Suomella on edessä teknologia-alan osaajapula, sillä erikoistuneiden osaajien tarve kasvaa. Seuraavien vuosien aikana korostuu osaaminen, joka liittyy monimutkaisten järjestelmien hallintaan ja muun muassa kybersodankäyntiin sekä tekoälyyn’’, sanoo Huoltovarmuusorganisaation MIL-poolin selvitystyötä toteuttanut DI Heikki Härtsiä.

Huoltovarmuuskeskuksen rahoittama ja toteuttama selvitys nostaa esille useiden eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyden.  Jatkossa esimerkiksi opetusta ja tutkimusta on suunnattava entistä painokkaammin ja strategisemmin.

Kriittisen osaamisen painopisteet olisi syytä huomioida korkeakoulujen strategiatyössä. Esimerkiksi osaamisen kehittäminen tarvitsee panostuksia pitkäjänteiseen tutkimukseen, teknologia-alan koulutuksen houkuttelevuuteen ja kotimaisen teollisuuden kestävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Selvitystyön tekemiseen osallistui asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, puolustusministeriöstä, Puolustusvoimista, Huoltovarmuuskeskuksesta ja MIL-poolista, joka tukee sotilaallisen huoltovarmuuden ja puolustusjärjestelmän kannalta kriittisten yritysten varautumista.

Lisää: Kriittisen osaamisen hallinta. Selvitystyön loppuraportti, Huoltovarmuuskeskus (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock