Euroopan Galileo-satelliiteista suojatumpaa paikannustietoa

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säännelty PRS-palvelu (Public Regulated Service, PRS) on tulossa käyttöön vuonna 2024. Samalla suomalaisviranomaisille tulee tarjolle myös nykyistä suojatumpaa ja häiriötilanteita kestävää paikka- ja aikatietoa.

Eurooppalaisen Galileo-järjestelmän PRS-palvelun on tarkoitus tuottaa EU:n jäsenvaltion viranomaisille paikannus- ja aikatietoa, joka sietää salatun ja vahvan lähetyssignaalin ansiosta myös tahallista kybervaikuttamista ja tahattomia häiriöitä.

PRS-palvelua rakennetaan Euroopassa vuosina 2021-2024. Kun PRS-palvelu on vuonna 2024 käytössä, Suomen julkishallinnolla ja muilla palvelun käyttöön valtuutetuilla kansallisilla toimijoilla on omat varmennetut ja Euroopan ulkopuolisista, kuten yhdysvaltalaisesta GPS-järjestelmästä, riippumattomat sijainti- ja aikapalvelut.

PRS-järjestelmä parantaa merkittävästi Suomen kyberturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Aikatiedon väärentäminen ja tietojärjestelmien häiritseminen ovat merkittäviä kyberturvallisuusriskejä.

Palvelun tulevia käyttäjäryhmiä ovat Suomessa esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne ja logistiikka-ala.

Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden rahoittama ja niiden hallinnassa oleva maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä.  Suurin osa palveluista on avoimia eli kenen tahansa käytettävissä.

Suomessa suojattu PRS-palvelu tulee täydentämään viranomaisten käyttämää Virve-verkkoa. Lisäksi Galileon PSR-varmennetun paikannus- ja aikatiedon tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun 5G-verkkojen toiminta laajenee ja liikenne automatisoituu.

Uudenlaista Galileon PRS-palvelua varten joudutaan muuttamaan Suomessa myös lakia sähköisen viestinnän palveluista ja myös Traficomin asemaa täsmennetään PRS-palveluiden valvonnassa. Myös Erillisverkot ja Puolustusvoimat nimettäisiin satelliittipalvelun tarjoajiksi.  Lain arvioidaan tulevan voimaan ensi vuoden lopulla.

Kuva: ESA/Galileo