Tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2022–2029

Suomen Akatemia on valinnut 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Nissä tutkitaan muun muassa mikrobilääkeresistenssiä, sähkömekaanista energian muunnosta ja siirtoa sekä oppimisen dynamiikkaa ja interventioita.

Suomen Akatemia sai tämänkertaiseen huippuyksikköhakuun kaikkiaan 184 aiehakemusta.  ”Valituissa huippuyksiköissä yhdistyvät hyvin kiinnostavalla tavalla erilaiset tieteelliset näkökulmat ja potentiaali merkittävään tieteen uudistamiseen on korkea”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju kertoo.

Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on sen jo saavuttanut. Yksikkö voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa. Aiempia vuoteen 2025 jatkuvia tutkimuksen huippuyksiköitä oli 12.

Huippuyksikkövalinnoissa painotetuista tekijöistä korostuivat kansainvälisten arviointien ja haastattelujen ohella huippuyksikköohjelman tavoitteet. Erityistä huomiota päätöksenteossa kiinnitettiin siihen, että huippuyksiköksi valittu tutkimusryhmä tekee korkealaatuista tiedettä ja läpimurtotutkimusta sekä edistää tieteen uudistumista.

Lisäksi huippuyksikkövalinnoissa painotettiin yksikön mahdollisuuksia nousta kansainvälisen tutkimuksen huipulle tai pysyä siellä. Keskeisiä kriteerejä olivat myös tutkimuksen tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus sekä se, että huippuyksikön tutkijat ja aihe tuovat uutta Suomen tieteeseen.

”Huippuyksiköiden kokoonpanot täydentävät hienosti toisiaan ja mahdollistavat siten aivan uudenlaisia lähestymistapoja erittäin ajankohtaisissa ja kiinnostavissa tutkimusaiheissa”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala toteaa.

Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä. Suomen Akatemia on rahoittanut huippuyksiköitä vuodesta 1995. Pitkäjänteinen Akatemian ja huippuyksiköiden taustaorganisaatioiden yhteisrahoitus mahdollistaa tutkimuksellisten riskien ottamisen ja uudet avaukset. Akatemia valitsee huippuyksiköt kahdeksaksi vuodeksi.

Kuvituskuva: Shutterstock

Uusien tutkimuksen huippuyksiköiden alueet 2022-2029

 1. Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät
 2. Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimus
 3. Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa
 4. Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle
 5. Verotutkimus
 6. Kvarkkiaineen tutkimus
 7. Elävien toimintojen innoittamat hybridimateriaalit
 8. Satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikkö
 9. Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimus
 10. Virtuaalinen laboratorio ilmakehän molekyylitason reaktioille ja faasimuutoksille
 11. Mikrobilääkeresistenssin monitieteellinen tutkimus

Meneillään olevat tutkimuksen huippuyksiköt 2018-2025

Lisää: Uudet Suomen akatemian huippuyksiköt ja organisaatiot (LINKKI, pdf)