Tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2022–2029

Suomen Akatemia on valinnut 11 uutta tutkimuksen huippuyksikköä eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Nissä tutkitaan muun muassa mikrobilääkeresistenssiä, sähkömekaanista energian muunnosta ja siirtoa sekä oppimisen dynamiikkaa ja interventioita.