Suomalaisvalmistajasta ensimmäinen hiilineutraali kaapelivalmistaja

Suomalainen  Reka Kaapeli on alansa ensimmäinen hiilineutraali kaapelivalmistaja. Yritys on pienentänyt tehtaillaan CO₂-päästöjä jo 80 prosenttiin vuoteen 2019 verrattuna ja 1.11.2021 alkaen jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli kompensoi muilla päästötoimilla.

Reka Kaapelin kaikki kolme tuotantolaitosta sekä toimistotilat siirtyivät hyödyntämään viime vuonna jo täysin päästötöntä, CO2-vapaata sähköä. Se pienensi merkittävästi tuotannon hiilijalanjälkeä. Keuruun ja Riihimäen tehtaille asennettiin myös aurinkovoimalat, joiden avulla saadaan tuotettua energiaa arviolta 130 000 kWh vuodessa.

’’Olemme ensimmäinen hiilineutraali kaapelin tuottaja, ainakin päämarkkina-alueillamme’’, kertoo Reka Kaapelin toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Reka Kaapelin Riihimäen tuotantolaitoksella on käytössään oma aurinkovoimala.

Reka Kaapelin oman toiminnan hiilijalanjäljen laskentaa varten on yhteistyössä AFRY Finland Oy:n kanssa kehitetty laskuri. Laskelmien perusteella saadut oman toiminnan jäljelle jäävät päästöt on saatu pienennettyä vuoden 2019 tasosta 2630 tn eCO2 arviolta 480 tn eCO2 tasoon vuonna 2021.

Nämä jäljelle jäävät päästöt Reka Kaapeli hyvittää laadukkaan ja läpinäkyvän Gold Standard-sertifioidun sekä puro.earth-sertifioitujen projektien avulla saavuttaen hiilineutraaliuden 1.11.2021 alkaen.

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla aurinkoenergiahankkeeseen Intiassa, kotimaiseen rakennuksien hiilensidontahankkeeseen sekä ruotsalaiseen biohiilihankkeeseen. Kompensaatio toteutetaan yhteistyössä kansainvälisessä vapaaehtoisen päästökaupan verkostossa toimivan Nordic Offsetin kanssa.

Oman toiminnan päästöiksi luetaan yrityksen suorat kasvihuonepäästöt kuten kaapelin valmistuksesta aiheutuvat päästöt, prosesseissa ja ajoneuvoissa käytettävät polttoaineet sekä ostoenergian päästöt eli käytetyn sähkön ja lämmityksen päästöt.

Reka Kaapeli jatkaa edelleen myös ilmastotekoja tavoitteenaan pienentää merkittävästi oman toiminnan päästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi yritys on tehnyt myös suunnitelman ajoneuvokannan sähköistämisestä.