Teknologiateollisuus pettyi uusien tilausten määrään –  tässä luvut

Teknologiateollisuuden suhdannetilanne jatkuu myönteisenä, mutta kovin kasvuvauhti on mahdollisesti jo nähty, arveli alan teollisuusjärjestö. Varsinkin kun  tilauskertymä vuoden kolmannella neljänneksellä oli odotuksiin nähden pettymys. Lisäksi pula komponenteista rassaa laajalti alan teollisuutta.

Suomalaisen teknologiateollisuuden suhdannetilanne on kehittynyt samansuuntaisesti kuin Euroopassa ja maailmalla laajemminkin. Tarjouspyyntöjen määrä on pysynyt kuitenkin teknologiateollisuudessa yleisesti hyvällä tasolla, mikä kertoo tuotteiden ja palvelujen vilkkaasta kysynnästä.

Myös rekrytoinnit piristyivät edelleen heinä–syyskuussa, ja teknologiayritysten henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan. Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

Silti juuri raaka-aineiden ja komponenttien saanti ja hintatason kohoaminen aiheuttavat ongelmia. ’’Myös pula osaavasta työvoimasta. Kustannusten raju nousu voi johtaa yritysten kannattavuuden heikentymiseen,’’ sanoo johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuudesta.

Teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan heinä–syyskuussa euromääräisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Yli puolet tiedusteluun vastanneista yrityksistä raportoi tilauskertymän supistumisesta.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan kasvukäyrän tasaantumista ei voi ohittaa olankohautuksella, vaikka taloudessa menee edelleen hyvin. Yksikään pysyvistä ongelmistamme ei ole ratkennut koronan jälkeisen nousukiidon aikana.

Esimerkiksi Hirvolan mukaan TKI-rahoitusta pohtiva parlamentaarinen työryhmä on paljon vartijana. On erittäin tärkeää, että työryhmä löytää pitkäjänteisen ratkaisun siitä, miten TKI-rahoitus saadaan tulevina vuosina nostettua tavoiteltuun neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Teknologiateollisuuden tilauskertymä oli kuitenkin kolmannella kvartaalilla seitsemän prosenttia suurempi kuin viime vuonna samana ajankohtana. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 syyskuussa. Siitä telakoiden osuus on suuri.

Tällä hetkellä teknologiateollisuuden tilauskantaa paisuttavat myös materiaalien ja komponenttien saatavuudesta johtuvat toimitusvaikeudet. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärä jatkoi kasvua vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 319 000 eli reilut 2 000 henkilöä enemmän kuin kolme kuukautta aiemmin.

Elektroniikan ja sähköteollisuuden tilauskanta kasvoi – komponenttipula rassaa

Elektroniikassa ja sähköteknisessä teollisuudessa uusien tilausten ja tilauskannan arvo nousi heinä-syyskuussa neljä prosenttia edellisestä neljänneksestä. Viime vuoden hein-syyskuuhun verrattuna tilauskanta oli pari prosenttia enemmän.

Hyvästä kysyntätilanteesta huolimatta elektroniikka- ja sähköteollisuuden tämän vuoden tammi-heinäkuussa liikevaihto oli noin kaksi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja kahdeksan prosentti suurempi kuin vuoden 2020 syyskuussa. Suurimpina ongelmina on pula puolijohteista ja muista komponenteista, jonka takia loppuvuoden liikevaihtokehitys jäänee selvästi odotuksista.

Uskosta alaan kertoo kuitenkin, että elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 2,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020 keskimäärin. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 39 300 eli noin 1 100 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät  4/2021-raportti eri teollisuusaloineen (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Planmeca

Päivitetty elektroniikka- ja sähköteknisen alueen tiedoilla.