Suomi haluaa tarkennuksia komission USB-C-yleislaturiin

Suomi kannattaa Euroopan komission ehdotusta siitä, että sama USB-C-liitäntäinen yleislaturi sopisi kaikkiin langallista latausta käyttävien matkapuhelinten ja vastaavien radiolaitteiden lataamiseen. Valtioneuvosto katsoo kuitenkin, että ehdotusta tulisi joiltakin osin tarkentaa ja sen vaikutuksia arvioida laajemmin.

Komissio perustelee unionin tasoisia toimia sillä, että radiolaitteiden ja lisälaitteiden, kuten latureiden, yhteentoimivuus yksinkertaistaisi radiolaitteiden käyttöä ja vähentäisi tarpeetonta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kustannuksia. Yleislaturissa käytettäisiin USB-C-tyypin liitintä.

Kuluttajat hyötyisivät merkittävästi siitä, ettei tulevaisuudessa tarvitsisi ostaa tietyn valmistajan laitteiden kanssa yhteensopivia omia laitekohtaisia liittimiä ja kaapeleita eri laitteille. Kuluttajat hyötyisivät myös muutoksilla saavutettavista säästöistä ja latauslaitteista annettavista tarkemmista tiedoista.

Yhdenmukaistamisen puuttuminen johtaisi eroihin jäsenvaltioiden kesken ja saattaisi aiheuttaa esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. EU-tason toimilla sovitut tavoitteet on mahdollista saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimia tehokkaammin.

Suomen valtioneuvosto kannattaa komission ehdotuksen tavoitteita ja suhtautuu ehdotukseen pääosin myönteisesti. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että ehdotusta tulisi joiltakin osin tarkentaa ja sen vaikutuksia arvioida laajemmin. Valtioneuvosto antoi asiasta U-kirjeen eduskunnalle 4. marraskuuta 2021.

Ehdotetut muutokset tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansallisen lainsäädännön osalta ehdotetut muutokset kohdistuisivat ainakin sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin sekä valtioneuvoston asetukseen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Lisää: Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/130 eduskunnalle 4.11.2021 (LINKKI), päätosehdotus yksityiskohtineen (LINKKI, pdf)  sekä aiempi uutinen Komission ehdottamasta USB-4-yleislaturista Uusiteknologia.fi:ssä 23.9.2021 (LINKKI).

Kuvituskuva: JAI