Eurooppalainen ohjelmistoradio etenee – lisää yhteensopivuutta

Euroopassa kehitetään eri maiden puolustusvoimien välille yhteensopivuutta laajoin tutkimuspanostuksin uusiin aaltomuotoihin. Bittium on ollut aktiviinen Suomessa Puolustusvoimien kanssa. Yhtiö on mukana lisäksi a4ESSOR- ja OCCAR-yhteenliittymien uusissa ENC-tuotekehitysprojekteissa.

Molemmat korsortiumit a4ESSOR ja OCCAR ovat allekirjoittaneet ESSOR New Capabilities (ENC) -sopimukset, joiden avulla pyritään kehittämään edelleen eurooppalaisten puolustusvoimien kansainvälistä yhteentoimivuutta.

Niissä kehitetään uusia yhteen toimivia ESSOR-aaltomuotoja sekä parannetaan jo olemassa olevaa kokonaisuutta, joka takaa näiden aaltomuotojen siirrettävyyden kansallisiin radioihin. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan puolustusteolliselta kehittämisohjelmalta (European Defence Industrial Development Program, EDIDP).

ENC:n tavoitteena on kehittää kolme uutta aaltomuotoa, ESSOR NBWF, ESSOR 3DWF ja ESSOR SATCOM WF, jotka lisäävät eurooppalaisten puolustusvoimien välistä yhteentoimivuutta.

Bittiumin Siuomen puolustusvoimille toimittamia TAC WIN -ohjelmistoradioratkaisu.

Projektin myötä allianssi kehittää myös olemassa olevaa ESSOR Framework -kokonaisuutta, jotta aaltomuotoja voidaan hallinnoida niiden koko elinkaarten ajan ja niiden yhteentoimivuus voidaan taata, kun ne integroidaan kansallisiin radioihin.

Uusien projektien sopijaosapuolista a4ESSOR S.A.S. (Alliance for ESSOR) on monikansallinen yhteisyritys, joka kehittää tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa.  Siinä ovat mukana Bittiumin lisäksi Indra, Leonardo S.p.a, Radmor, Rohde & Schwarz ja Thales Communications & Security. Toisella puolella on eurooppalaisen maidenvälisen OCCAR-organisaatio (Organisation for Joint Armament Cooperation).

Uusi projekti muodostaa osan ESSOR-hankkeesta, joka tähtää maanpäälliseen (ESSOR WBWF ja ESSOR NBWF), ilmasta maahan (Air-to-Ground, ESSOR 3DWF) ja satelliittipohjaisen (ESSOR SATCOM WF) taktisen tiedonsiirron yhteen toimivuuden sekä niihin liittyvän tietoturvan parantamiseen.

”Bittium keskittyy tässä projektissa NBWF ja 3DWF -aaltomuotojen kehittämiseen”, sanoo Jari Sankala, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja.

a4ESSORin toimitusjohtaja Lino Laganà , korostaa, että sopimus on avainroolissa mahdollistamassa yhteisen eurooppalaisen puolustuksen.

Hankkeen takana ovat Euroopan komissio ja kuusi ESSOR-maata kuten Italia, Ranska, Espanja, Puola, Saksa ja Suomi.  Uuden sopimuksen myötä mukaan liittyy yrityksiä ESSOR-maiden ulkopuolisista maista, muun muassa Telespazio Belgium, joka on Telespazion (Leonardon, 67 %, ja Thalesin, 33 %, yhteisyritys) tytäryhtiö sekä Edisoft Portugalista.

Taustaa: European Secure Software defined Radio – ESSOR-hanke

ESSOR-hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja sitä rahoittavat tällä hetkellä Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Puolan ja Espanjan valtiot. Laajakaistaisen ESSOR-aaltomuodon (ESSOR Wide Band Waveform, ESSOR WBWF) lisäksi hanke on tuottanut jo määrittelyn eurooppalaiselle ohjelmistoradioarkkitehtuurille, joka on integroitu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Aaltomuodon yhteentoimivuuden etuja demonstroidaan säännöllisesti erilaisissa verkkotesteissä, joissa on mukana eri kansallisia radioalustoja.

Lisää: Bittiumin tiedote 5.11.2021 (LINKKI) ja ohjelmistoradioita käsitelleet aiemmat artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Bittium