Kotkaan litiumioniakkujen katodimateriaalitehdas

Valtion omistama Suomen Malmijalostus ja kiinalainen Beijing Easpring Material Technology selvittävät uuden litiumioniakkujen katodiaktiivimateriaalia tuottavan CAM-tehtaan perustamisesta Kotkaan. Tehdastontin valmistelevat työt käynnistyvät jo vuodenvaihteessa.

Yritykset ovat tehneet neuvotteluiden pohjaksi teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen (DFS) ja sopineet jatkavansa yhteistyötä tehdashankkeen toteuttamiseksi. Selvitystyön perustana käytettiin aloituskapasiteettia 50 000 tonnia vuodessa sekä mahdollisuutta laajentaa kapasiteettia tulevaisuudessa.

Osapuolet ovat sopineet jatkavansa yksityiskohtaisempaa investoinnin suunnittelua teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen pohjalta. Tehdasinvestoinnin toteuttamista varten valmistellaan yhteisyrityksen perustamista.

Yhtenä seuraavana työnään yritykset valmistelevat tehtaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää alkuvuoden 2022 aikana. Lisäksi Kotkan Keltakallion teollisuusalueelta varatulla teollisuustontilla tehdään seuraavaksi töitä, joilla pohjustetaan rakennustyömaan projektitoimiston perustamista sekä tehtaan maanrakennustöitä.

”Tehtaan teknis-taloudelliseen selvitystyöhön on osallistunut useita insinööri- ja suunnittelutoimistoja, ja olemme kaikki todella iloisia siitä, että hanke on edennyt suunnitellusti. Tavoitteenamme on viedä projektia eteenpäin siten, että tuotantoa voitaisiin alkaa käynnistää viimeistään vuonna 2024. Kokonaisuutena ensivaiheen kapasiteetiksi on suunniteltu 50 000 tonnia vuodessa”, sanoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Valtiollisesta Suomen Malmijalostuksesta tulisi yhteisyrityksen vähemmistöomistaja.  Kiinalaisosapuoli Beijing Easpring on vuonna 2001 perustettu litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka on listattu Shenzhenin pörssiin. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Changzhou Jintanissa ja Haimenissa Jiangsun provinssissa.

”Litiumioniakkujen nopeasti kasvava tuotanto Euroopassa edellyttää katodiaktiivimateriaaleja valmistavan teollisuuden perustamista Eurooppaan. Yhteistyössä tekemämme selvitystyön pohjalta Kotkaan suunnitellulla tehtaalla on hyvät toimintaedellytykset Euroopan markkinalla myös pitkällä aikavälillä.”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Litiumioniakkujen katodiaktiivimateriaali on jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.  Suomen Malmijalostus hallinnoi valtion kaivosomistuksia ja tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen

Lisää: Suomen malmijalostus  Oy (LINKKI) ja aiemmat akkumateriaaleihin liittyvät artikkeli Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).