Suomi ostaa F35A-monitoimihävittäjien mukana uusinta elektroniikkaa

Valtioneuvosto on valtuuttanut tänään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen  Lockheed Martinin kanssa Suomen seuraavasta monitoimihävittäjästä. Mukaan tulee 64 F-35A Lightning II -koneen lisäksi joukko lisäjärjestelmiä sekä laajalti koulutus- ja ylläpitopalveluita.  

Suomen nykyisen Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjä on Lockheed Martin F-35A Lightning II.  Lopullisen hankintaan kuuluu 64 F-35A Block 4 -monitoimihävittäjää, niiden aseistus sekä tarvittavat koulutus- ja ylläpitoratkaisut sekä ylläpito- ja huoltopalvelut vuoden 2030 loppuun.

Nykyinen Hornet-kalusto poistuu käytöstä suunnitellusti vuodesta 2025 alkaen. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan Ilmavoimien käyttöön vuonna 2025 osana Yhdysvalloissa järjestettävää suomalaisen henkilöstön koulutusta.

Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026. Suomessa F-35-järjestelmä korvaa Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030. F-35-hankintaohjelma on monikansallinen ja koneen käyttäjäyhteisö on laaja. Järjestelmä on käytössä useissa Euroopan maissa kuten lähialueellamme Norjassa ja Tanskassa.

Hankintaprosessin aikana on kyetty sopimaan myös Suomen huoltovarmuuden erityisvaatimuksista ja teollisesta yhteistyöstä, jotka liittyvät erityisesti itsenäiseen toimintakykyyn poikkeusoloissa. Lockheed Martinin F-35A Lightning II -monitoimikoneen lisäksi Puolustusvoimien HX-hankkeen tarjouskisaan osallistuivat Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon ja ruotsalaisten Saab Gripen.

Lockheed Martinin F-35A Lightning II Kaivopuiston lentonäytöksessä kesällä 2021. Kuva: Lockheed Martin/Jaakko Jaskari.

Hankittava F-35- saavutti Puolustusvoimien arvioinnissa sotilaallisen suorituskyvyn osalta suurimman operatiivisen vaikuttavuuden ja parhaan kehityspotentiaalin.

Häiveominaisuuksien, sensorifuusion ja tilannekuvan avulla F-35 pystyy turvaamaan Suomen ilmatilan. DAS-sensorijärjestelmä (Distributed Aperture System) lähettää korkearesoluutioista, reaaliaikaista kuvaa koneen eri puolilla sijaitsevasta kuudesta kamerasta suoraan ohjaajan kypäränäyttöön, joka näyttää ohjaajalle kaiken tehtävän suorittamisen kannalta kriittisen tiedon.

F-35:n elektroniikkajärjestelmät voivat myls paikantaa ja seurata uhkia, häiritä radiotaajuuksia ja estää hyökkäykset äärimmäisen tarkasti. F-35-hävittäjässä on myös aktiivinen elektronisesti keilaava AESA-tutka (Active Electronically Scanned Array).

Puolustusvoimien HX-tarjouskilpailussa F-35 läpäisi myös huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueet. Annettuun rahoituskehykseen sovitettu F-35-ratkaisu oli myös kustannustehokkain.  F-35 oli myös edullisin, kun huomioidaan kaikki tarjoukseen kuuluvat osuudet. Järjestelmän käyttö- sekä ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 miljoonan euron vuosittaisen kustannusrajan.  F-35:n operointi ja elinkaaren aikainen kehittäminen on mahdollista Puolustusvoimien resursseilla.

Hävittäjäjärjestelmän hankintaan ja sen käyttämiseen liittyy myös merkittävä määrä muita tuotteita ja palveluja, jotka hankitaan samassa yhteydessä. Näitä ovat ylläpitojärjestelmä sisältäen testilaitteet, työkalut, vaihtolaite- ja varaosapalvelut, sekä tietojärjestelmät, koulutusjärjestelmät ja -palvelut, tehtävätukijärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut sekä hallinnointipalvelut.

Konehankinnan keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit ovat F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille, rakennekomponenttien tuotanto sekä laitteiden testaus- ja huoltokyky. Lisäksi Suomeen tarjotaan moottoreiden loppukokoonpanoprojektia Ilmavoimien koneisiin.

Teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on F-35-hankinnassa 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön sopimus solmitaan puolustusministeriön sekä Lockheed Martinin ja moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn välillä.

HX-hankkeen kokonaisrahoitus on kymmenen miljardia euroa. Eduskunta on hyväksynyt hävittäjähankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jolla hankitaan Hornetin korvaava järjestelmä sekä 579 miljoonan euron viisivuotisen siirtomäärärahan. Siirtomäärärahalla varmistetaan, että hankittu kokonaisuus saadaan käyttöön osaksi Suomen puolustusjärjestelmää.

Nyt tehtävä hankinta on arvoltaan noin 8,378 miljardia euroa. Monitoimihävittäjien osuus summasta on 4,703 miljardia euroa ja ilmataisteluohjusten AMRAAM ja Sidewinder osuus 754,6 miljoonaa euroa. Huoltovälineet, varaosat ja vaihtolaitteet, koulutusvälineet, muut hankittavat järjestelmät ja palvelut sekä vuosien 2025-2030 ylläpito maksavat yhteensä 2,920 miljardia euroa. Konehankinnan valmisteluun on myönnetty 21 miljoonaa euroa vuosina 2016-2021.

Uusien hävittäjien käyttöönottoa tuetaan VTT:n ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyöllä

Suomalainen tutkimuskenttä on osaltaan varmistamassa Suomelle mahdollisimman hyvät teknologiset valmiudet tulevan HX-järjestelmän käyttöönottoon ja sen koko elinkaaren aikaiseen ylläpitoon. Tutkimuskonsortiossa on VTT:n lisäksi mukana keskeisiä korkeakouluja. Myös kymmenet yritykset osallistuvat tutkimusprojekteihin, mukaan lukien nyt hävittäjien toimittajaksi valittu Lockheed Martin.

VTT on koonnut tutkimuskonsortion puolustusministeriön valtuuttamana tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja teollisuusyhteistyön yrityskoordinaattoreiden kanssa. Tutkimus keskittyy huoltovarmuuskriittisiin teknologioihin, jotka on kuvattu Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaaminen” (LINKKI, pdf).

VTT:llä on lainkin mukaan varautumisvelvoite poikkeusolojen kannalta, ja tämä tekee VTT:stä keskeisen tutkimus- ja kehitystoimijan myös puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvissä teknologioissa.

”Kun hankitaan aivan uutta teknologiaa, käyttöönottoon tarvitaan paljon tutkimus- ja kehitystyötä. Suomen omaa osaamista huoltovarmuuskriittisissä teknologioissa on tärkeää ylläpitää ja kehittää jatkuvasti, sillä teknologioiden kehitysnopeus on huima. Tämä tutkimuskonsortio vahvistaa osaamisen kehittämistä myös korkeakouluissa ja lisää alan kiinnostavuutta opiskelijoille, kertoo tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta VTT:ltä.

Suomella paljon voitettavaa yhteistyöprojekteissa

Suomen uusien hävittäjien hankintaan liittyvän teollisen yhteistyön arvo on arvioitu kolmeksi miljardiksi euroksi. Sillä on paljon annettavaa ja voitettavaa suomalaiselle teollisuudelle, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jaakko Hirvola tiedotteessa.

Toimitusjohtajan Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuus ry

’’Puolustus- ja siviiliteknologian raja on hämärtymässä digitalisaation myötä. Suomalaisella teollisuudella onkin vahvuuksia juuri digitaalisissa ratkaisuissa, kyberkyvykkyyksissä, materiaaliteknologiassa sekä avaruuden hyödyntämisessä, Teknologiateollisuuden Hirvola sanoo.

Vetovastuu teollisesta yhteistyöstä on puolustusvoimilla. Projektien hallinnonaloille on kuitenkin  Hirvolan mukaan osoitettava riittävät henkilöresurssit ,jotta yhteistyö voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Lisäksi tulevien yhteistyöprojektien toteutusaika on kymmenen vuotta, joten työllistämisvaikutus tulee olemaan onnistuessaan merkittävä. Siksi projektien sisältö ja niiden vaikuttavuus ovat suomalaiselle teollisuudelle tärkeämpää kuin määrä, Hirvola painottaa.

Lisää: Lockheed Martin F-35A:n esittelysivusto (LINKKI), F-35A-mainosvideo (LINKKI, Youtube), tiedote Suomen päätöksestä (LINKKI), koneen tekninen erittely (LINKKI, pdf) sekä  Puolustusministeriön tiedote 10.12.2021 ja valintadokumentit (LINKKI)

Kuvituskuva: Lockheed Martin F-35A Lightning II Turussa. Kuva Lockheed Martin / Efe Abugo.

Päivitetty 10.12.2021