Oululaisilta uusi 6G-lehti – tietoa demoista

Suomalainen 6G-osaaminen on esillä Oulun yliopiston juuri ilmestyneessä 6G Waves -verkkolehdestä. Siinä korostetaan kestävää tulevaisuutta ja esittellään 6G-rakenteiden kehitystä. Teemana uudessa numerossa ovat 6G-demot, joissa esitellään viimeisimpiä tutkimusinnovaatioita ja konkreettisia kokeiluja.

6G-demot syntyivät jatkona aiemmalle tutkimusohjelman 6G White Paper -sarjalle. Demoilla konkretisoidaan ja testataan esimerkiksi , miten asiat toimivat, kun siirrytään 5G-taajuuksista kohti 6G:n vuosikymmentä 2030.

Nyt kun tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen nelivuotinen vaihe on pian päättymässä, tehdään lehdestä myös yhteenveto siitä, mitä 6G-tutkimuksessa on tapahtunut vuodesta 2018 lähtien ja miltä tulevat vuodet näyttävät.

Jo useamman numeron verran ilmestynyt 6G Waves on saavuttanut englanninkielisenä yli 280 000 latausta verkossa, joten aihe kiinnostaa laajalti maailmalla. Myös kahtatoista 6G-alueen White Paper -artikkelia on ladattu yhteensä jo lähes miljoona kertaa.

6G Waves-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa verkon lisäksi myös painettuna printtiversiona.  Sen avulla halutaan nostaa esille alan viimeisintä tutkimusta ja esitellä tutkimusaiheiden lisäksi  ihmisiä 6G Flagshipin -tutkimushankkeen takaa.

6G Flagship-ohjelman toinen vaihe alkaa toukokuussa 2022, jossa tullaan hyödyntämään entistä laajemmin maailmanlaajuista yhteistyötä alan johtavien yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi 6G Flagship aikoo syventää tutkimusta sovellusalueilla esimerkiksi terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja energia-alaan liittyen.

”Yhteistyö näiden alojen avaintoimijoiden kanssa antaa meille mahdollisuuden kehittää 6G-teknologioita yhteiskunnan kannalta hyödyllisimmällä tavalla. Eri toimijoiden välisen vuoropuhelun parantaminen on prioriteettimme, jotta saisimme kaikki irti meneillään olevasta langattomien yhteysratkaisujen mahdollistamasta digitaalimuutoksesta”, 6G Flagshipin johtaja, professori Matti Latva-aho pohtii.

Taustaa: Suomen Akatemian vuonna 2018 Oulun yliopistolle myöntämän 6G Flagship –tutkimuskokonaisuuden kokonaisbudjetti on 251 miljoonaa euroa kahdeksalle vuodelle.

Lisää: 6G Flagship -sivusto (LINKKI), uusin 6G Waves -numero (LINKKI,pdf) ja aiemmat 6G Flagship-ohjelmaa käsitellee Uusiteknologia.fi:n uutiset (LINKKI).