Yhtenäiset tietoturvavaatimukset langattomille laitteille

Runsaan kahden vuoden päästä EU-alueella markkinoille saatettavien langattomien laitteiden tulee täyttää EU:n yhtenäiset tietoturvavaatimukset. Tämä merkitsee muutosta laitevalmistajille, joiden tulee huomioida uudet vaatimukset laitteiden suunnittelussa. Mukana tietopaketti uusista vaatimuksista.

Kaikkien EU-alueella myytävien langattomien laitteiden tulee täyttää nämä vaatimukset, joita nyt täydennetään tietoturvallisuutta parantavilla kriteereillä. Pakollisia tietoturvallisuusvaatimuksia langattomille laitteille on noudatettava 1.8.2024 lähtien.

Uusien tietoturvavaatimusten tavoitteena on suojata viestintäverkkoja, parantaa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja ennalta estää petoksia, joissa tavoitellaan taloudellista hyötyä ja hyödynnetään verkkoon liitettyjä laitteita.

Jatkossa laitteissa tulee muun muassa olla ominaisuuksia, jotka suojaavat laitteissa käsiteltäviä henkilötietoja. Uudet vaatimukset koskevat internetiin suoraan tai toisen laitteen kautta liitettäviä langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, leluja, WLAN-laitteita ja älykelloja.

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamista koskevia vaatimuksia asetetaan erityisesti lasten laitteille, kuten leluille ja lastenhoitoon liittyville laitteille, sekä päälle puettaville laitteille.

Asetuksessa on laitevalmistajille siirtymäaika, jonka päätyttyä 1.8.2024 lähtien markkinoille saatettavien langattomien laitteiden on täytettävä uudet vaatimukset.

Ja elokuu 2024 tulee Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutisen mukaan yllättävän pian.  Silti turvallisuusvaatimukset luovat perustason, mutta aina on hänen mukaansa hyvä pyrkiä paremmaksi kuin kovin kilpailija. Juutinen toivoo, että kaikki laitevalmistajat aloittavat pikimmiten työn turvallisempien laitteiden valmistamiseksi.

Lisävaatimuksia asetettu jo aiemmin älypuhelimille

Langattomille laitteille on asetettu lisävaatimuksia aiemminkin. Vuonna 2018 annettiin radiolaitedirektiivin nojalla asetus, jonka tarkoituksena on parantaa hätäpuhelun soittajan paikannusta älypuhelimissa.

Älypuhelimien on kyettävä  myös vastaanottamaan ja prosessoimaan langattoman lähiverkon (WLAN) signaaleihin perustuvia paikannustietoja sekä satelliittipaikannusjärjestelmistä saatavaa dataa. Niiden on oltava yhteentoimivia ainakin eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän kanssa.

Asetuksen siirtymäaika laitevalmistajille on päättymässä ja EU-markkinoille saatettavien älypuhelimien tulee täyttää nämä vaatimukset 17.3.2022 lähtien.

Lisää: EU:n radiolaitedirektiivi RED 2014/53/EU (LINKKI),  Euroopan komission asetus kyberturvallisuusvaatimuksista 2022/30 (LINKKI) ja  Euroopan komission asetus lisävaatimuksista älypuhelimille 2019/320 (LINKKI) sekä lisätietoja radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock