Tulli valvomaan teknologian vientiä Venäjälle

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on EU määrännyt pakotteiden lisäksi myös teknologian vientiä kieltäviä määräyksiä. Suomessa vientipakotteiden valvonta tehdään osana vientiyritysten tullimenettelyä. Kiellettyjä ovat energian lisäksi lento- ja avaruusteknologiat.

Euroopan unionissa on päätetty laajoista pakotteista, joiden syynä on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys. Näihin pakotteisiin sisältyy Putinin hallinnon henkilöiden ja pankkien lisäksi kieltoja ja rajoituksia myös Venäjän vientiin erilaisten teknologisten hyödykkeiden ja palveluiden osalta.

Suomessa Tulli valvoo toimeenpanevana viranomaisena omalla toimintasektorillaan vientipakotteita. Uudet vientipakotteet on kohdennettu korkeateknologian osalta erityisesti sotilasteknologian kehittämiseen mahdollisesti käytettävien tavaroiden ja komponenttien valvontaan.

Pakotteiden kohteena on muun muassa myös ilmailuteollisuus ja niin ikää vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden osalta asetettiin uusia vientikieltoja. Luvanvaraisiksi asetettuja vientejä ei saa suorittaa ilman voimassa olevaa vientilupaa.

Energiasektorilla asetettiin vientikielto tietyille öljynjalostukseen käytettäville tuotteille, palveluille ja teknologioille. Liikennesektorin pakotteilla asetettiin vientikielto lentokoneille sekä niiden varaosille sekä avaruusteknologialle. Vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa laajennettiin ja asetettiin uusia vientikieltoja ja myös niiden rahoittamiselle.

Uudet säädökset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 25.2.2022. Tulli ohjeistaa yrityksiä normaaliin tapaan tullimuodollisuuksien osalta. Yritysten kannattaa myös itse seurata tilannetta aktiivisesti EU:n asettamien vientipakotteiden suhteen.

Lisää: Uudet säädökset EU:n virallisessa lehdessä: Neuvoston asetus (EU) 2022/328 (LINKKI,pdf) ja neuvoston päätös (YUTP) 2022/327 (LINKKI,pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock