Valmet hyödyntää uutta teknologiaa vihreässä siirtymässä

Business Finland on myöntänyt 20 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälineen rahoitusta (RRF) Valmetin uudelle vihreää siirtymää tukevalle veturihankkeelle. Valmetin omana tavoitteena on investoida projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana.

Valmet lanseeraa uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin, Beyond Circularityn. Projekti pyrkii vahvistamaan yrityksen tutkimus- ja kehitystyötä, jolla saadaan kehitettyä prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita uusiutuvien materiaalien sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Kunnianhimoisten projektitavoitteidensa saavuttamisen tueksi Valmet rakentaa ekosysteemin, jonka tarkoituksena on houkutella yhteistyökumppaneita, yliopistoja, tutkimusinstituutteja ja asiakkaita osallistumaan sellu- ja paperiteollisuuden vihreän siirtymään. Ekosysteemissä odotetaan olevan Suomessa yli 100 kumppania vuonna 2025.

’’Osana tätä projektia rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka odotetaan luovan arvoa ja kasvua osallistujilleen, laajentavan osaamista uusille alueille ja rohkaisevan alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita osallistumaan’’, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Tänä vuonna aiemmin rahoitetut sekä joulukuussa rahoitetut kolme muuta veturiyritystä sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 550 miljoonalla eurolla. Käynnissä on tällä hetkellä yhteensä jo 12 veturihanketta.

Kuvituskuva: Valmet