Kone- ja elektroniikkavienti kärsii Venäjä-pakotteista

Suomen talous kasvaa  tänä vuonna Venäjälle asetetuista sotapakotteista huolimatta vielä 2,1 prosenttia, ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Venäjän pakotteista kärsivät metsä- ja elintarviketeollisuuden lisäksi erityisesti kone- ja laitevienti sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Palveluviennille luvataan kuitenkin kasvua.

Talous kasvaa Etlan mukaan tänä vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana. Nettoviennin vaikutus kasvuun on kuitenkin negatiivinen. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen ja investointien vaikutus kasvuun on yhä positiivinen.

Suurimmat riskit liittyvät Etlan mukaan uuteen turvallisuuspoliittisen tilanteeseen. Muita riskejä ovat maailmankaupan logistiikan ja tarjontaketjujen jatkuvat pullonkaulat, raaka-aineiden hintojen voimakas kohoaminen ja mahdolliset uudet koronaviruksen muunnokset.

Suomen vienti kasvaa tänä vuonna reilut 5,5 prosenttia. Pakotteiden takia metsäteollisuuden vienti heikkenee viime vuodesta. Myös kone- ja laitevienti sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus kärsivät Venäjä-pakotteista. Myös elintarvikevienti vähenee selvästi Venäjän sotatoimien takia.

Palveluviennin Etla ennustaa sen sijaan kasvavan yli 16 prosenttia, kun turismi Euroopasta elpyy heikosta vertailuvuodesta. Ensi vuonna vienti elpyy miltei samassa tahdissa. Viennin kasvu onkin seurausta ennen kaikkea palveluviennin elpymisestä, sillä Venäjän sokki leikkaa tavaraviennin kasvua.

Investoinnit kasvavat Etlan mukaan noin 3,5 prosenttia tänä vuonna ja kolmisen prosenttia vuonna 2023. Voimakkaimmin kasvavat kone- ja laiteinvestoinnit.   Yksityinen kulutus kasvaa reilut kaksi prosenttia tänä vuonna ja puolitoista prosenttia ensi vuonna. Lisäksi työttömyys laskee tänä vuonna 6,8 prosenttiin ja ensi vuonna 6,7 prosenttiin.

Inflaation kiihtymisestä johtuva ostovoiman heikkeneminen hidastaa kasvua. Kuluttajahinnat nousevat 3,3 prosenttia tänä vuonna ja 1,9 prosenttia ensi vuonna.  Inflaation kiihtyminen on seurausta erityisesti energian hintojen noususta.

Ensi vuonna viennin määrä kasvaisi Etlan mukaan viitisen prosenttia. Vienti saa vetoapua kansainvälisen talouden elpymisestä Venäjä-pakotteista huolimatta. Palveluiden viennin odotetaan kasvavan noin kahdeksan prosenttia ensi vuonna ja koko viennin neljä prosenttia vuonna 2024.

Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen tänä ja ensi vuonna hidastaa hieman viennin elpymistä ennustejaksolla. Vuonna 2023 investointien kasvu hidastuu hieman. Teollisuuden isot investointihankkeet näkyvät erityisesti kone- ja laiteinvestointeina ja investointiaste nousee ennustejaksolla.

Lisää: Etlan suhdannekatsaus kevät 2022 (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock