Tuettua valokuitua lähes 30 000 kilometriä – lisää tulossa

Valtion laajakaistatuki on vauhdittanut valokuituyhteyksien saatavuutta Suomessa kymmenessä vuodessa 27 500 kilometriä vuodesta 2011 alkaen. Tavoite oli 40 000 kilometrissä, mutta tuki jatkuu edelleen uudella laajakaistatuella kuluvasta vuodesta alkaen lähes 50 miljoonan euron valtiontuella.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vuodesta 2011 lähtien myöntänyt valtiontukea laajakaistan rakentamishankkeille.  Maakuntien liitot suunnittelivat maakunnalliset laajakaistarakentamisen hankeohjelmat, joka toisi nopeat yhteydet 130 000 haja-asutusalueen kotitaloudelle ja yritysten toimipaikoille.

”Kattavien, nopeiden ja laadukkaiden yhteyksien tarve on kasvanut vuosi vuodelta”, toteaa ylijohtaja Jenni Eskola.  ”Julkisella tuella on lisätty digitaalista yhdenvertaisuutta alueiden välillä. Tuen avulla on myös lisätty kansalaisten tasa-arvoista kohtelua ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi nopeilla yhteyksillä on lisätty yritysten toimintakykyä ja kuntien elinvoimaisuutta ympäri Suomen”, summaa Eskola.

Saatavuustavoite Nopea laajakaista -hankkeessa saavutettiin, kun nopeiden yhteyksien piiriin saatiin yli 130 000 kotitaloutta ja yritysten toimipaikkaa. Uutta valokuituverkkoa saatiin rakennettua hieman tavoitetta vähemmän, noin 27 500 kilometriä. Vuoden 2022 lopussa valtiontukea on maksettu tälle hankkeelle yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021 oli käytännössä keskeneräisten hankkeiden viimeistelyä, kun tukea uusille hankkeille ei enää myönnetty ja verkot tuli rakentaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2021 aikana uutta valokuituverkkoa rakennettiin enää hieman yli 500 km, kun vuonna 2020 tahti oli lähes nelinkertainen. Vuoden 2021 aikana rakennettiin valmiiksi lähes 3 500 uutta tilaajaliittymää ja uusia liittymiä myytiin lähes 1 000. Vuoden 2021 lopussa liittymiä oli käytössä noin 46 700, joka on lähes neljännes kaikista Suomen Kuitu kotiin -liittymistä (FTTH).

Vuonna 2021 Traficom maksoi valtiontukea noin 2,3 miljoonaa euroa ja tämän vuoden puolella maksettavaa on vielä jäljellä noin 3,6 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen Nopea laajakaista -hanke tulee konkreettisesti tiensä päähän. Samalla uusi laajakaistan tukiohjelma käynnistyi helmikuussa 2022, johon Suomi haki EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle on osoitettu 15 miljoonaa euroa.

Uudessa 3.2.2022 käynnistyneessä laajakaistatukiohjelmassa Traficom myöntää valtiontukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea myönnetään maakuntien kilpailutuksessa valituksi tuleville laajakaistaverkon rakentajille.

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty